Ferd på to hjul mangedobler dødsrisikoen

Mens dødstallene i trafikken har gått ned, har antall drepte motorsyklister ligget stabilt de siste årene. I fjor omkom 109 mennesker i trafikken, av disse var 20 motorsyklister.

Dødsulykke Søgne

I august i fjor omkom en motorsyklist på E39 i Søgne. I nær halvparten av dødsulykkene i region sør i fjor satt den omkomne på en motorsykkel. ARKIVBILDE

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Det var dessverre sånn at andelen motorsyklister som ble drept i trafikken i fjor, var høy i forhold til antall ulykker, sier Terje Bekker, seksjonsleder i Statens vegvesen i Region Sør.

I fjor døde 109 mennesker i vegtrafikken i Norge. Det er det laveste antallet per år siden rett etter 2. verdenskrig. Norge er dermed verdens mest trafikksikre land for tredje året på rad.

Men mens ulykkesstatistikken viser en generelt positiv utvikling de senere årene, er antallet motorsyklister som omkommer i trafikken stabilt. Motorsykler står kun for fem prosent av kjøretøyparken i Norge, men de er involvert i 20 prosent av dødsulykkene.

I fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene omkom det 20 personer i 2017. Av disse var åtte i MC-ulykker.

– Det er et skremmende høyt tall, og det må vi gjøre noe med, sier Bekker.

Terje Bekker, seksjonsleder Statens vegvesen Region Sør

Terje Bekker i Statens vegvesen er selv ivrig motorsyklist. Han sier vegvesenet nå vil sette ekstra fokus på å få ned dødstallene blant motorsyklister.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Større risiko på to hjul

Bekker har gått igjennom dødsulykkene med motorsykkel de senere årene, og kan fortelle at det i hovedsak dreier seg om møteulykker og utforkjøringer.

Tall fra Statens vegvesen for 2009 og 2010 viste at dødsrisikoen per kilometer er nær ti ganger høyere for tung motorsykkel enn for bil, og mer enn 20 ganger høyere for lett motorsykkel.

– Det finnes nok ikke noe fasitsvar på hvorfor det er slik, men det vil alltid være en større risiko å kjøre på to hjul enn fire.

Ifølge Bekker er kjøreopplæringen mye bedre enn før. I tillegg er motorsyklene blitt sikrere med moderne utstyr, og det personlige sikkerhetsutstyret er bedre.

Men de norske veiene byr på mange utfordringer, spesielt på våren.

– Veiene er smale og svingete, værforholdene kan variere mye, og asfalten er kald, så det er lite friksjon. I tillegg kan det være mye grus, telehiv og kanskje hull i veibanen.

Les også:

Ulike tiltak

Statens vegvesen iverksetter nå tiltak for å få bukt med den dystre statistikken.

Sammen med Norsk Motorcykkel Union arrangeres såkalte «rustløsningskurs». Her får motorsyklister øvd på ulike manøvre med instruktører under trygge forhold.

– Vi har også utarbeidet en sjekkliste for motorsyklister, og vi kommer til å intensivere arbeidet med å befare veier for å se på spesiell MC-problematikk, forteller Bekker.

Vegvesenet har i tillegg laget en egen brosjyre om motorsykkelkjøring som skal deles ut til utenlandske MC-førere som skal på tur til Norge i løpet av sommeren.

Men ikke minst må også vanlige bilister vise hensyn, sier Bekker.

– Det er veldig viktig å bruke speilene, følge godt med i blindsonen, og være ekstra oppmerksom når man kommer til kryss og rundkjøringer.