NRK Meny
Normal

Dobling av gravide som bruker snus

Fersk studie viser at antall gravide som bruker snus øker betydelig. Det bekymrer leger og forskere.

snus

Forskere er bekymret over at mange jenter bruker snus under graviditeten.

Foto: Olivier Morin / AFP

Funnene baserer seg på en studie blant kvinner som fødte på Sørlandet sykehus mellom 2012–2014.

Flere svenske studier viser at bruk av snus under graviditet har uheldige virkninger i svangerskapet og på det nyfødte barnet. Og nå øker snusbruken blant unge kvinner i Norge.

Ellen Rygh

Ellen Rygh er spesialist i samfunnsmedisin og har vært fylkeslege i Aust-Agder.

Foto: Privat

– Som tidligere fylkeslege i Aust-Agder så jeg at trenden var økt snusbruk blant jenter. Samtidig var det lite fokus på bruk av snus under graviditet. Det er bakgrunnen for undersøkelsene vi gjorde, sier samfunnsmedisiner Ellen Rygh. Hun har foretatt studien sammen med prof. dr.med. Frode Gallefoss og dr.med. Harald Reiso ved Sørlandet sykehus.

Røyking dominerer fortsatt

Studien fra sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening. 10 583 kvinner deltok i prosjektet.

Fra 2012–2014 var det en dobling i antall gravide som bruker snus. Men fortsatt dominerer røyken. Hele åtte prosent av de gravide røykte fortsatt i siste del av svangerskapet, mot to prosent av dem som snuste.

Kvinne som snuser

Snusbruk øker blant unge kvinner.

Foto: Tora Krogh

29 prosent av dem som brukte snus før graviditeten, fortsatte med dette gjennom svangerskapet. 42 prosent av røykerne fortsatte å røyke gjennom svangerskapet. Snusbruken var mest utbredt blant dem mellom 16 og 24 år hvor 12 prosent brukte snus før graviditeten, og fem prosent i slutten av graviditeten.

– Vanskelig å slutte

– Dersom de blir avhengige, kan det bli vanskelig å slutte når de blir gravide. Snus blir anbefalt av flere som røykeerstatning fordi det gir mindre helseskade enn røyketobakk. Men faren er stor for at snusbruken kan øke i grupper der man ellers ikke ville begynt med tobakk. Dette kan føre til at flere unge kvinner er snusbrukere når de blir gravide, sier Rygh.

– Mange vet at man skal unngå alkohol under svangerskapet. Adskillig færre vet om farene ved snus.

– Potensielt folkehelseproblem

Professor Geir Jacobsen, Medisinsk fakultet, NTNU

Professor emeritus Geir W. Jacobsen, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Geir W. Jacobsen er professor emeritus ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU. Han er bekymret over effekten av snus:

– En porsjon snus gir et høyere nikotinopptak i blodet enn en sigarett, og nikotinen holder seg der lenger. Nikotin fra snus elimineres langsommere fra blodbanen enn nikotin fra sigarettrøyk som inhaleres. Siden man ikke kjenner nedre grenser for skadevirkninger på fosteret, er dette et potensielt folkehelseproblem, sier Jacobsen.

Ellen Rygh mener det er viktig å gi unge kvinner målrettet informasjon om snusbruk.

– Rådgivning om skadevirkninger ved bruk av snus bør settes inn så tidlig som mulig, for eksempel i forbindelse med prevensjonskonsultasjoner, sier Rygh.