Dobbeltdrapsdømt anker erstatningen til Høyesterett

16-åringen som er dømt for dobbeltdrap i Kristiansand, mener vil ikke betale de etterlatte erstatning. Han anker kravet på 1,4 millioner kroner, og mener han skal frifinnes på grunn av sin alder.

Blomsterhav lund Dobbeltdrap

Den dømte 16-åringen ønsker ikke å betale erstatning til de etterlatte.

Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Det er forsvarer Svein Kjetil Stallemo som sier til NRK at den dømte gutten ikke vil betale erstatning til familiene.

Godtar straffeutmålingen

I tillegg til 11 års fengsel ble gutten dømt til å betale 1,4 millioner i erstatning til familiene til Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan.

– Vi har kommet frem til at det ikke er grunnlag for å inngi en anke når det gjelder fastsettelsen av straff. Det betyr at han godtar straffen på 11 år, sier Stallemo.

Ankesaken etter dobbeltdrapet startet i dag med Morten Andersen og sønnene tilstede.

Familien til Tone Ilebekk: Enkemann Morten Andersen og sønnene Sondre og Simen.

Foto: Lars Eie / NRK

Likevel sier forsvareren at de mener straffen er i høyeste laget, og har nøye vurdert en anke for å redusere med noen år, men lar det være.

Når det gjelder lagmannsrettens avgjørelse om erstatning og oppreisningskrav, har 16-åringen derimot bestemt seg for å anke til Høyesterett.

– Vi er uenig med Lagmannsretten, når det kommer til hvorvidt han bør idømmes erstatning i det hele tatt. Det har å gjøre med at vi mener retten ikke har lagt tilstrekkelig vekt på barns ansvar i forhold til barnekonvensjonen og Grunnloven.

Svein Kjetil Stallemo

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo mener 16-åringen ikke skal betale erstatning.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Ønsker ikke gjeld

16-åringen har tidligere sagt at han tror det blir tøft å starte et liv utenfor fengsel med en gjeld. Forsvarer Stallemo bekrefter at dette er en av årsakene til anken.

– Når det gjelder det rettslige grunnlaget for anken mener vi at retten ikke har lagt tilstrekkelig vekt på at barnets interesse skal tre i forgrunnen for den vurderingen som skal foretas når man skal avgjøre om han skal betale erstatning.

Stallemo sier de har forståelse for at de etterlatte ønsker å gi den dømte gutten et økonomisk ansvar.

– Men nå er det en gang slik at vi har rettsregler å forholde oss til. Enkelte av disse reglene tilsier at man skal vektlegge hvordan barnet ramme sav en slik erstatning, heller enn et slags «reparasjonshensyn».

Riksadvokaten anker ikke

Riksadvokaten vil ikke anke dommen fra Agder lagmannsrett, melder TV2.

Lagmannsretten omgjorde dommen med knappest mulig flertall – fire av dommernes stemmer mot tre – til tross for at flertallet mente at knivdrapet på Hassan var svært brutalt, planlagt og tilsynelatende veloverveid.

Lignende karakteristikker brukte retten om drapet på Ilebekk.

De etterlatte var svært kritisk til at lagmannsretten omgjorde dommen.