Dobbeltdrapet: I dag starter ankesaken

I dag starter ankesaken etter dobbeltdrapet i Kristiansand. – En svært spesiell sak, sier NRKs krimekspert Olav Rønneberg.

Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan

Tone Ilebekk og Jacob Abdullahi Hassan ble drept 5. desember 2016.

Foto: Privat

En 16 år gammel gutt ble i tingretten dømt til elleve års forvaring for drapene på Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) i desember i fjor.

Dommen ble anket.

Det er straffeutmålingen som er anket til Agder lagmannsrett, ikke skyldspørsmålet. Det vil si at retten skal vurdere om 16-åringen skal dømmes til fengsel eller forvaring – og hvor lang straffen skal være.

Olav Rønneberg

Olav Rønneberg er NRKs krimekspert. Han fulgte rettssaken da dobbeltdrapet var i tingretten.

Foto: NRK

– Det er en enklere sak for retten enn dersom også skyldspørsmålet skulle opp til vurdering. Her er det ingen tvil om hvem som sto bak drapene, sier NRKs krimekspert Olav Rønneberg.

Liten rettspraksis

Det er ikke mye retten har å støtte seg til av tidligere rettspraksis.

Bare ett barn er tidligere dømt til forvaring i Norge. Det skjedde etter et drap på en barnevernsinstitusjon.

Rønneberg mener de to sakene er svært ulike og ikke kan sammenlignes, så ankesaken er en svært spesiell sak, sier han:

– Dette er på mange måter upløyd mark her til lands. Vi har riktignok ett eksempel der en 15 år gammel jente ble dømt til forvaring etter drap på en ansatt i en barnevernsinstitusjon. Men hun var også etter drapet så utagerende og voldelig at den saken står for seg selv. Den kan ikke sammenliknes med drapene i Kristiansand.

Tingretten kom til at forvaring var nødvendig for å verne samfunnet mot den 16 år gamle gutten. I lagmannsretten er det tre fagdommere og fire lekdommere som skal vurdere spørsmålet om forvaring på nytt.

– Retten skal ikke se på tingrettsdommen. De skal vurdere det som nå måtte komme fram i rettssalen. Jeg tror retten vil legge vekt på guttens forklaring, og hvordan han framstår i retten. De vil også legge vekt på de sakkyndiges forklaring om hvordan de mener gutten er, og hvordan gjentakelsesfaren vil være. Så vil de legge vekt på ekspertvitner og andre som kan si noe om guttens utsikter, sier Rønneberg.

En belastning for de etterlatte

Familien til Tone Ilebekk

De etterlatte etter Tone Ilebekk i tingretten i juni. De opplevde aktors påstand om 10 års fengsel som en hån.

Foto: Lars Eie / NRK

I tingretten viste de etterlatte tydelig protest da statsadvokaten la ned påstand om ubetinget fengsel og ikke forvaring. Ankesaken vil bli en stor påkjenning for dem, og Jakobs mor har sagt hun ikke orker å følge en ny rettssak.

– Det er lett å forstå de etterlatte i denne saken. Det er sterke følelser involvert, og de vil helt klart ha denne gutten innesperret lengst mulig. Men en dom her må være juridisk holdbar. Lagmannsretten må støtte seg til jussen og gjøre sine vurderinger. Retten kan ikke la seg påvirke følelsesmessig, sier Rønneberg.

Det er satt av tre dager til ankesaken i Agder lagmannsrett.