Dobbeltdrapet: – Jeg synes vi kunne fått fred nå

Enkemannen etter drepte Tone Ilebekk har gruet seg i hele sommer til 12. september. Sammen med de to sønnene må han nok en gang møte konas drapsmann i retten.

Morten Andersen

Enkemann Morten Andersen håper lagmannsretten opprettholder forvaringsdommen mot 16-åringen som drepte kona med 32 knivstikk.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Tirsdag starter ankesaken etter drapene på Tone Ilebekk (48) og Jakob Hassan (14). En 16 år gammel gutt ble i Kristiansand tingrett dømt til elleve års forvaring med en minstetid på sju og et halvt år. Gutten har anket straffeutmålingen. Han mener han ikke skal ha forvaringsdom.

Familien til Tone Ilebekk

Sønnene Simen (19) og Sondre (23) skal også denne gangen følge saken sammen med sin far, Morten.

Foto: Lars Eie / NRK

Morten Andersen sier ankesaken har overskygget hele sommeren for han, sønnene Simen (19) og Sondre (23).

– Vi kan ikke komme videre før det er satt en strek i saken.

Etterlatte i retten

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo har fått drapsforsker Vibeke Ottesen til å vitne i ankesaken. Hun sier til NRK at gutten ikke trenger være avvikende selv om han skal ha drept fordi Hassan skyldte han «småpenger».

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK
Jan Tallaksen

Statsadvokat Jan Tallaksen la ned påstand om ti års ubetinget fengsel i tingretten. Han mente loven ikke åpnet for at gutten kunne dømmes til forvaring.

Foto: Lars Eie / NRK

Tone Ilebekks enkemann og to sønner skal også denne gangen følge rettssaken. Etter det NRK forstår skal også foreldrene til Jakob Hassan det. De uttalte tidligere at de ikke orket nok en rettssak.

I tillegg til forvaringsdommen har 16-åringen anket erstatningen til Tone Ilebekks foreldre. Forsvarer Svein Kjetil Stallemo mener beløpet på 200.000 kroner til hver må reduseres med 20 prosent.

– Jeg synes det er en hån. Foreldrene til Tone gråter hver gang de ser bilde av henne i media, sier Andersen.

Kort straff

Statsadvokat Jan Tallaksen mente i tingretten at det ikke var grunnlag for å dømme gutten til forvaring. Den sakkyndige rapporten konkluderte med liten fare for gjentakelse.

Drapsvåpenet dobbeltdrapet

16-åringen drepte Tone Ilebekk med 32 knivstikk. Tingretten mener det er fare for gjentakelse når gutten drepte Ilebekk like etter at han hadde tatt livet av Jakob Hassan. Retten fant det også skjerpende at han ikke viste synlig tegn til anger, og at han begikk et drap på en person som prøvde å hjelpe.

Foto: Politiet

Skyldspørsmålet er ikke anket. Hovedspørsmålet er om vilkårene for forvaring er oppfylt. Da må det være en reell, kvalifisert og nærliggende fare for gjentakelse. I Norge er det kun ett barn som har blitt dømt til forvaring.

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo mener vilkårene ikke er oppfylt når det gjelder 16-åringen. Bistandsadvokat for Ilebekks familie, Tove Karlsen Westbye, er uenig:

– Vi mener vilkårene om forvaring er oppfylt når man ser på brutaliteten og hvordan han opptrådte.

Enkemannen provoseres over at drapsmannen er beskrevet som ikke spesielt avvikende.

Han mener minstetiden på sju og et halvt års fengsel er mer enn man kan håpe på etter å ha tatt livet av to mennesker.

Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan

Tone Ilebekk og Jakob Hassan ble drept med til sammen 60 knivstikk.

Foto: Privat

Morten Andersen regner med straffeutmålinga ankes til Høyesterett dersom også Agder lagmannsrett opprettholder forvaringsdommen på elleve års fengsel.

– Jeg synes vi kunne fått fred nå. Vi har ikke engang fått en beklagelse.

Søkte på «skolemassakre»

Andersen mener det i tingretten var altfor lite fokus på 16-åringens interesse for vold.

I forkant av ankesaken, har Kripos utarbeidet en tilleggsrapport. Ifølge TV2 står det at gutten gjorde over 80 søk på skolemassakre de siste seks dagene før drapene. I tillegg har gutten gjort nesten 150 søk på drap og terror de to siste månedene før dobbeltdrapene.

Totalt foretok gutten rundt 1700 nettsøk som var relatert til vold i løpet av det siste året.