Dobbelt så mange menn som kvinner dør i brann

24 personer har omkommet i boligbranner i Vest-Agder de siste 20 årene. 15 av dem var menn. Større risikoadferd er én av grunnene, ifølge brannvesenet.

Brannvesenet kommer på hjemmebesøk i Arendal i forbindelse med brannvernkampanjen Aksjon boligbrann i desember 2015. Aksjon boligbrann er en årlig landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige. Representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn står for den lokale gjennomføringen.

Tallene gjenspeiles også på landsbasis. 60 prosent av dem som omkom i branner i perioden 1994 til 2014 var menn.

Hans Arne Madsen

Hans Arne Madsen fra Kristiansandsregionen Brann og Redning ber folk være årvåkne for å forhindre branner – ikke minst nå til jul.

– Det er i stor grad personer som tilhører risikoutsatte grupper som omkommer i brann, sier avdelingsleder for Forebyggende avdeling i Kristiansandsregionen Brann og Redning, Hans Arne Madsen.

– Det kan være eldre mennesker, nye landsmenn eller folk med et rusproblem.

Madsen forteller at én kategori er menn som tilsynelatende lever «greit», men som har et rusproblem på fritiden.

Komfyrvakt

Brannbesøk

Besøk fra brannvesenet som anbefaler folk å skaffe seg en såkalt komfyrvakt.

Foto: Pål Tegnander / NRK
Komfyrvakt

En enkel komfyrvakt kan redde liv.

Foto: Gjensidige Forsikring - Sikkerhetsbutikken

– Sjekk om dine nærmeste har røykvarsler som fungerer og om de har behov for en komfyrvakt, sier Hans Arne Madsen.

Komfyren er den største enkeltårsaken til brann i Norge.


– Så godt som alle komfyrbranner skyldes menneskelige feil og ikke tekniske feil ved produktet. Ved å installere komfyrvakt kan du hindre at komfyrbranner oppstår. Alle bør installere komfyrvakt, sier Madsen.

Ønsker å forebygge

Brannvesenet gjør en stor innsats med å forebygge branner.

– Vi besøker bedrifter, skoler, institusjoner og eldreboliger. Og banker også på dører i boligområder med tilbud om å sjekke brannsikkerheten. Kristiansand Brann og Redning treffer hvert år 8000 mennesker ved sin oppsøkende virksomhet.

– Oppsøker dere asylmottak?

– Nei, det tar UDI seg av. Vi har ikke tilgang på tolker.

Brannbesøk

'Brannbesøk'. Avdelingsleder Petter Vinje Svendsen i Østre Agder brannvesen banker på hjemme hos Per A. Filseth.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Ønsker et brannsikkert godt nytt år

Desember er årets mest brannfarlige måned, spesielt perioden mellom jul og nyttår. Derfor er fokuset på forebygging spesielt stort da.

Så langt i år har én person omkommet i brann i Vest-Agder. Tallet for hele landet er 31. Stadig færre mennesker dør i branner i Norge.

Den forebyggende virksomheten ser ut til å ha en effekt. I løpet av tre dager i desember får 40 000 husstander besøk av det lokale brannvesen/feiervesen eller elektrisitetstilsyn.

– Vi kommer uanmeldt, ringer på døra, har med noen julegaver og kalendere, og blir stort sett godt mottatt. Så sjekker vi boligen, snakker om alternative rømningsveier, kommer med tips om hva folk bør være oppmerksom på og ønsker et godt brannsikkert godt nytt år.

For beboerne er sjekken frivillig, og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på, sier Madsen.