Hopp til innhold

Vil dempe strandsone-konfliktene

Aust-Agders fylkesmann Øystein Djupedal synes konfliktnivået i strandsonen er for høyt.

Øystein Djupedal og Torhill Rolstad Larsen i Arendal formannskap

Fylkesmann Øystein Djupedal møtte ordfører Torill Rolstad Larsen og resten av formannskapet i Arendal.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

Politikerne i Arendal har ofte vært frustrert over at fylkesmannen har stoppet tillatelser som kommunen har gitt til bygging i strandsonen.

Nå kommer han med forslag til løsning.

Øystein Djupedal i Arendal formannskap

Fylkesmann Øystein Djupedal tror planlegging er stikkordet hvis man skal få dempet standsonekonfliktene.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

– Vi tror at det å lage planer som i større grad regulerer utviklingen av samfunnet er en klok tilnærming for å unngå mange av de konfliktsakene som vi har sett i media, sier Djupedal til NRK.

Han mener planleggingen vil innebære færre enkeltsaker, der fylkesmannen har lite rom for skjønn.

Fylkesmannens jobb er å passe på at statens nasjonale politikk følges i strandsonen.

Øystein Djupedal flagget også at han er imot ordningen med «settefylkesmann». Den innebærer at saker sendes til nabofylket, i Aust-Agders tilfelle Telemark, når fylkesmannen klager på dispensasjoner som kommuner har gitt.

Bygging i strandsonen (illustrasjonsfoto)

Bygging i strandsonen har vært kilde til mange konflikter. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Birger Kjølberg / NRK