Distriktsnyheter fra NRK Sørlandet

*Mobbing på Universiteter

*70 år, men vil fortsette i jobb

*Klager på dyre telefonnummere

Se sendingen her:

Distriksnyheter fra Aust-Agder og Vest-Agder.