Disse skaper tømmerdrømmer

Hjørnesteinsbedriften Bergene Holm i Åmli investere mellom 120-130 millioner kroner i ny saglinje. Det er godt nytt for tømmerprodusentene på Sørlandet.

Bergene Holm

Her skal det investeres i ny saglinje og høvellinje, noe som ifølge ordføreren vil få stor betydning for hele Sørlandet.

Foto: Miriam Grov / NRK

Reidar Saga

Ordfører Reidar Saga jubler over at det kommer nye million-sager i den lille bygda Åmli.

Foto: Miriam Grov / NRK

– Dette er ett av landets største sagbruk, som drar tømmer fra hele Agder og Telemark. Hadde tømmerstokkene måtte fraktes helt til Oslo, hadde ikke tømmeret på Sørlandet vært mye verdt lengre, sier ordfører Reidar Saga i Åmli.

Trelastprodusenten skal erstatte den gamle saglinja med en ny i løpet av neste år. Det ble bestemt på styremøtet i går kveld, og nyheten ble sluppet i dag, til stor glede for ordføreren.

Investeringa betyr at Bergene Holm fortsatt vil satse i Åmli, og kapasiteten ved bedriften økes fra 200 000 til 300 000 kubikkmeter trevirke.

Mer foredling lokalt

I løpet av oktober måned i år vil avdelinga på Nidarå dessuten ta i bruk ei ekstra høvellinje, noe som gjør at mer videreforedling av lokal trelast kan skje i Åmli. I tillegg skal det produseres mer av fyringsbriketter og strøballer.

Bergene Holm

En trestabel ved Bergene Holms avdeling ved Nidarå i Åmli ligger klar for produksjon. Snart skal kapasiteten ved bedriften økes med 50 prosent.

Foto: Miriam Grov / NRK

Investeringa vil ikke øke bedriftens bemanning, men vil sikre gjenværende arbeidsplasser, ifølge selskapet. Investeringa vil også gi positive ringvirkninger for skogbruk og transportnæring i hele regionen.

– Dette er jubel, rett og slett. Det er en fantastisk nyhet og det er en enormt stor sak, som jeg tror mange kanskje ikke forstår rekkevidden av, sier ordfører Saga.

– For Åmli betyr det enormt mye, og for prisen på tømmerstokkene i Agder og Telemark betyr det også enormt mye. I dag går flagget opp i Åmli.

Håper på flere bedrifter i kjølvannet

I løpet av juli måned vil første etappe av utbygginga av industriområdet på Jordøya i Åmli kommune være fullført. Kommunal vei for betjening av området, trasé for industrispor til eksisterende og mulig ny virksomhet, samt ytterligere industriarealer vil da være opparbeidet.

Et godt samarbeid mellom Åmli Kommune, AT Skog BA og Bergene Holm AS og bruk av RDA-midler har muliggjort prosjektet. Dersom selve industrisporet også kan realiseres vil en terminal for skogsvirke fra de indre bygder i Agder og Telemark bli aktualisert.

– Vi har et stort håp om at det vil komme industri som vil supplere det Bergene Holm ikke bruker av trevirket. Vi må bruke alt av produkter, så vi håper det vil komme noe næring i tilknytning til det, sier Saga.