NRK Meny
Normal

Disse prosjektene får penger til bevaring

14 prosjekter får støtte til kulturminneforvaring i Agder-fylkene.

Kulturminnefondet for 2016 fikk inn søknader på til sammen 230 millioner kroner.

Med omtrent 70 millioner til fordeling, prioriteres prosjektene blant annet på geografi, etnisitet, verdiskaping og type kulturminne.

Totalt har 156 prosjekter med søknadsbeløp under 100.000 kroner nå fått innvilget støtte her i landet.

Slik er nesten 700 000 kroner fordelt på Sørlandet:

Kulturminneprosjekter i Aust-Agder

Prosjekt

Omsøkt

Vedtak

Linder Slakteri i Tvedestrand

60 000

60 000

Odden 41, Lyngør

65 000

47 500

Bevaring av lysthus i Risør

62 500

50 000

Autentisk småbruk anno 1865, Barmen Risør

73 000

70 000

Stabbur i Bykle

91 000

91 000

Stabbur Skomedal

81 000

81 000

Bu Skakestøyl i Bygland

10 000

10 000

Støylsbu, Presthomman i Bygland

60 250

60 000

Kulturminneprosjekter i Vest-Agder

Prosjekt

Omsøkt

Vedtak

Botnan vannsag i Audnedal

33 500

30 000

Uthavnen Kleven i Mandal

15 000

7 500

Syrdal i Lindesnes

45 000

45 000

Frøysti i Farsund

95 000

95 000

Øyvoll Stegverk i Farsund

60 718

60 500

Hestestall og bårehus ved kommunehuset i Spind, Farsund

50 000

50 000