NRK Meny
Normal

Disse kommunene får Listhaugs «supermottak»

Oslo, Larvik, Steinkjer, Bodø og Kristiansand får integreringsmottak.

Listhaug

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har bestemt at Oslo, Larvik, Steinkjer, Bodø og Kristiansand får integreringsmottak.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) offentliggjorde onsdag formiddag navnene på de fem kommunene som får integreringsmottak, også kjent som Listhaugs «supermottak».

Etablering av integreringsmottak var et av de viktigste tiltakene i integreringsmeldingen som regjeringen la frem i mai i år.

Mottakene skal sørge for at innvandrere med fluktbakgrunn kommer raskt i arbeid og raskt blir en del av lokalsamfunnet.

– Til sammen er det snakk om 500 plasser, sa Listhaug på pressekonferansen.

Fornøyd ordfører

Harald Furre

FORNØYD: Ordføreren i Kristiansand Harald Furre er godt fornøyd med at Kristiansand er en av byene som har blitt valgt ut.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Ordfører Harald Furre (H) er veldig glad for at Kristiansand er en av kommunene som får mottaket.

– Kristiansand har jo søkt om å få et integreringsmottak for vi tror det er et godt tiltak for å integrere flyktninger raskest mulig i det norske samfunnet og i vår by, sier Furre til NRK.

– Nå får vi mulighet til å ta imot innenfor de rammene vi har bestemt på en god måte og sørge for at flyktningene får språkopplæring og arbeidstrening raskest mulig.

Ifølge Furre er det fortsatt usikkert hvor det nye mottaket skal ligge. Det er også usikkert om det skal bygges nytt.

Gleder seg over flere arbeidsplasser

Også Larvik-ordfører Rune Høiseth er fornøyd. Han sier tildelingen er en anerkjennelse for at kommunen har en god integreringspolitikk.

– Vi skal, fra den offentlige siden, ha styringen fra dag én i hele integreringsforløpet med alle aktørene som er involvert. Så det åpner seg noen muligheter for å gjøre ting på en litt annen måte og tenke nytt om integrering i det norske samfunnet. Det ser jeg virkelig frem til å få være med på, sier Høiseth.

Han legger til at de må få en endelig behandling, hvor kommunestyret involveres.

– Med mottaket følger det med øremerkede midler, og mottaket i Larvik vil medføre flere arbeidsplasser i kommunen, sier han.

Advart

Et tverrpolitisk utvalg bestående av politikere fra opposisjonen og forskere har tidligere advart mot egne integreringsmottak. Leder av utvalget Bård Vegar Solhjell (SV) frykter at elitemottakene kan føre til systematisk forskjellsbehandling av flyktninger og asylsøkere.

– Da er det en veldig dårlig løsning. Målet må være å gi alle som trolig vil få opphold i Norge, god integrering fra dag én, sier han til NTB.

Mister plassen om de ikke klarer kravene

Frode Forfang

Direktør i Utlendingsdirektoratet Frode Forfang

Foto: Glende, Sindre / NTB scanpix

Integreringsmottakene er en prøveordning fra departementets side, og vil tilby ulike typer programmer innenfor en felles ramme.

– Vi regner med at et par av mottakene vil komme i gang allerede før jul, sier direktør i Utlendingsdirektoratet Frode Forfang

Flyktningene blir premiert om de lærer norsk fort, mens de som ikke klarer kravene mister plassen på mottaket.

– Dette er et godt tilbud til de som er interesserte i å bli raskt integrert, sier Forfang.

– Men det forutsetter at de er motiverte, supplerer Listhaug.

Regjeringen satt av 5,4 millioner til de nye mottakene.