Disse barnehagene rammes av streiken

Sju barnehager og to SFO-er strenges i Kristiansand onsdag. LO, YS og Unio streiker mot regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven.

Agnes Norgaard og Lars Klottrup Berge

Distriktsleder Agnes Norgaard i LO i Aust-Agder og streikeansvarlig Lars Klottrup Berge i LO i Vest-Agder sier de ikke har total oversikt over alle som skal streike på Sørlandet i morgen.

Foto: Svein Harry Johnsen / NRK

Mellom klokken 14 og 16 onsdag 28. januar stopper store deler av Norge opp. 1,5 millioner arbeidstakere - over halvparten av alle som er i arbeid i Norge - skal etter planen legge vekk arbeidsoppgavene, i protest mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

NRK har vært i kontakt med LO i Vest- og Aust-Agder som sier det er stort egasjement for å delta i streiken, men at de ikke kan anslå hvor mange som kommer til å delta. Rådet deres er å selv finne ut om man blir berørt, og oppsøke informasjon der det gjelder.

– Dette er en politisk streik, og frivillig for medlemmene å delta, sier Agnes Norgaard, distriktssekretær i LO, Aust-Agder.

Hun antar at flere tusen arbeidstakere vil delta i streken.

LO, YS og Unio streiker mot endring av arbeidsmiljøloven. Det vil blant annet annet til at flere barnehager i agderfylkene stenger tidligere onsdag.

Kristiansand

Disse barnehagene i Kristiansand stenger onsdag klokken 14.00:

  • Askeladden
  • Fergefjellet
  • Kløvergården
  • Ravnedalen
  • Sløyden
  • Tinnstua
  • Veslefrikk
  • Kompetanseavdelingen på Hellemyr barnehage blir også stengt fra samme tidspunkt.
  • På Møllestua barnehage holder avdelingen Basilikum åpent som vanlig. De andre avdelingene stenges klokka 14.00.

LES: Forstår ikke hvorfor det blir storstreik

Skolefritidsordning

SFO ved Vardåsen skole og Voiebyen skolen stenges også klokka 14.00.

Det blir et begrenset tilbud til 30 barn på SFO ved Strømme skole.

Agnes Norgaard og Lars Klottrup Berge

Agnes Norgaard og Lars Klottrup Berge med streikeplakater utenfor LOs hovedkvarter i Kristiansand.

Foto: Svein Johnsen / NRK

Ingen skoler blir stengt som følge av streiken.

Det er informasjon om streiken på hjemmesidene til den enkelte barnehage og skole.

Mandal

De kommunale barnehagene Skjebstad, Kvisla og Frøysland i Mandal blir stengt onsdag 28. januar fra klokken 14.00 – til 16.45. Barna må derfor være hentet innen kl. 14.00 - på det tidspunkt forlater de ansatte barnehagen.

Togtrafikken stanses

Alle tog vil stå stille i én time onsdag som følge av at LO, YS og Unio streiker mot regjeringens forslag til endring i arbeidsmiljøloven.

All togtrafikk stoppes mellom klokken 15 og 16, melder NSB. Tog som kjører i dette tidsrommet, vil stanse og vente til streiken avsluttes klokken 16.

Dette vil gjelde langdistansetog på Sørlandsbanen, Nordlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen.

LES: – Største angrepet på arbeidsmiljøloven noensinne