Diskuterer flomhåndtering i P2

Hør diskusjonen i Ukeslutt om hvordan Kristiansand kommune håndterte flommen på Drangsholt.