NRK Meny
Normal

Agder og Skagerrak kan bli ett

Styret i Agder Energi tror det vil være fornuftig om selskapet går sammen med Skagerrak Energi. Det vil gi store økonomiske fordeler.

Sigmund Kroslid

Styreleder i Agder Energi, Sigmund Kroslid, orienterte i dag eiermøtet om sonderingene som pågår med Skagerrak Energi.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kommunene som eier Agder Energi er enige om å fortsette og undersøke muligheten for å slå sammen de to kraftselskapene.

I dag er eiermøtet samlet for å diskutere en mulig fusjon.

Dersom Agder Energi slår seg sammen med Skagerrak Energi vil dette selskapet bli landets nest største. Det er en tanke styreleder Sigmund Kroslid liker.

– Det vil gi oss noen muskler som kan være gode å ha. Vi har godt kontakt med myndigheter og marked i dag, men det kan bli bedre.

Regnestykkene som er gjort for hvor mye penger som kan spares på en sammenslåing, gjør at styret i Agder Energi anbefaler å diskutere samarbeid.

Kroslid vil ikke si hvor mye penger som kan spares, men at det er snakk om flere hundre millioner kroner.

Like barn...

Kroslid sier Agder Energi har valgt å forsøke å få til en fusjon med Skagerrak først – og ikke Lyse i Rogaland – er at Skagerrak Energi likner mest på Agder Energi.

– Like barn leker best. De har en portefølje og en struktur som er forholdsvis lik vår, vi er naboer og har mange kraftverk vi samarbeider om.

– Rundt 40 prosent av våre kraftverk jobber vi sammen med Skagerrak på allerede og det betyr at vi har gode relasjoner, sier Kroslid.

Mener eierne er modige

Roy Mersland, førsteamanuensis på Universitetet i Agder, sier eierkommunene er modige som ser på nye muligheter for selskapet.

Roy Mersland

Roy Mersland på Universitetet i Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Dette er kun interessant dersom det er sannsynlig at utbyttene i framtida vil bli høyere. Selvfølgelig skal man også ha respekt for de ansatte og arbeidsplassene, sier Mersland.

Han anbefaler kommunene om å fortsette samtalene med Skagerrak, men sier det er viktig at ting ikke går for fort. Han advarer også mot at en fusjonsdiskusjon skal dra ut over flere år.

– En fusjon er ikke gratis. Det vil komme utfordringer knyttet til at man eier noe sammen med kommuner i Telemark, som man ikke har en felles kultur og felles historie med.

Han er klar på at kommunene må stå sammen om prosjektet, og at dersom de ikke er enige, så må de si fra nå.

– Jeg anbefaler at rekkene sluttes inn i denne prosessen. Det er umulig å få en vellykket sonderingsprosess dersom det kommer masse solo-utspill og mange kommuner som vil gå sine egne veier, sier Mersland.