– Det skal bare en liten gnist til før det er full fyr

Sykehusdirektøren vil legge ned akuttkirurgi og traumemottaket på sykehuset i Flekkefjord. I kveld blir det folkemøte om framtida for sykehuset. Møtet sendes direkte på nett.

Folkemøte om framtida for sykehuset direkte fra Flekkefjord kultursenter Spira.

Mandag klokka 19.00 inviterer Aksjonskomiteen for bevaring av Flekkefjord sykehus og Agder til folkemøte i Flekkefjord kultursenter Spira.

Bakgrunnen er at sykehusdirektør Jan Roger Olsen har innstilt på å kutte akuttkirurgien og traumemottaket ved sykehuset i byen.

Jan Roger Olsen

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen.

Foto: Svein Sundsdal

Overskriften for debatten er å bevare et godt sykehus i Flekkefjord.

Regner med fullt hus

Leder i Aksjonskomiteen for bevaring av Flekkefjord sykehus, Sigmund Kroslid, sier de har invitert til folkemøtet for å få en folkelig og politisk bakking for bevaring av sykehuset.

– Vi håper å fortelle sykehusledelsen at det her er en sterk opinion. Vi håper at vi kan få styret til å ta grep, slik at vi får et godt vedtak, sier Kroslid.

Ingunn Foss

Stortingsrepresentant for Høyre, Ingunn Foss.

Foto: NRK Sørlandet/Sindre Hopland / NRK

Han regner med at det blir fullt hus i kveld. Hovedsalen har plass til 370 personer. I tillegg overføres debatten til kinosalen ved siden av, der det er plass til 100 personer.

– Folk er så opptatt av denne saken at det bare skal en liten gnist til før det er full fyr. Jeg er bekymret for at 500 plasser ikke er nok, men nå sendes jo møtet også på nett, sier Kroslid.

Stortingsrepresentanter på plass

Fem stortingsrepresentanter deltar, samt sykehusdirektør Jan Roger Olsen og styreleder i Sørlandet sykehus, Camilla Dunsæd.

Hans Fredrik Grøvan

Stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Odd Omland

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Odd Omland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Stortingsrepresentantene som kommer er Ingunn Foss (H), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Odd Omland (Ap), Kjersti Toppe (Sp) og Iselin Nybø (V).

I tillegg stiller stortingskandidat Gisle Meininger Saudland (Frp) og bystyrerepresentant Morgan Salminen (SV) i panelet.

Debatten ledes av redaktør Kristen Munksgaard i Agder.

Debatten bli sendt direkte på nettsidene til Agder og NRK Sørlandet fra klokka 19.00.

Styreleder Camilla Dunsæd og Aksjonslederen for sykehuset i Flekkefjord Sigmund Kroslid

Leder i aksjonskomiteen, Sigmund Kroslid, håper at folkemøtet vil føre til at styreleder for Sørlandet sykehus, Camilla Dunsæd, og resten av styret tar grep og bevarer akuttkirurgi og traumemottak (Arkivfoto).

Foto: Svein Sundsdal/NRK