Finner farlig avfall sammen med vanlig søppel

Ammunisjon skal absolutt ikke kastes sammen med vanlig søppel. Det sier renovasjonsselskapet som nylig fant patroner midt mellom annen søppel.

Patroner

Forrige uke ble disse patronene funnet på et av avfallsanleggene til Agder renovasjon. Nå går selskapet ut med en advarsel til folk.

Foto: Agder renovasjon

Da ansatte ved Agder renovasjon gikk gjennom et lass med glass- og metallemballasje på renovasjonsanlegget, fant de noe som absolutt ikke skulle være der.

Ut av en plastsekk falt patroner.

– Slike ting kan være farlig. Det vil vi ikke ha på avfallsmottakene våre. Det skal leveres til politiet, sier avdelingsleder for husholdning ved Agder renovasjon, Hilde Hvoslef.

Etter funnet har selskapet minnet folk på at det er noe som ikke kan kastes sammen med annet avfall. Det har de gjort i en post på Facebook.

Kan eksplodere

Hvoslef forteller at de rett som det er finner ting blant vanlig søppel som skulle vært levert som farlig avfall.

Hun nevner propanbeholdere og ubrukte nyttårsraketter. Det kommer inn sammen med både glass- og metallemballasje, og restavfall.

– Restavfall skal brennes, og når slike ting havner i ovnen, kan det eksplodere.

Hvoslef ber også folk om å være nøye ved kasting av sprøytespisser. Hun sier at de har en ordning der batterier og lyspærer kan legges i en pose og henges på en plastkrok på søppeldunken. I disse posene har de funnet sprøyter som ikke har vært pakket inn.

Det er risikabelt for ansatte som skal sortere innholdet i posene.

Hvoslef sier at sprøytespisser bør puttes i en plastflaske og legges i restavfallet. Da går de rett til forbrenning.

Sprøyter

Sprøytespisser bør puttes på en plastflaske og legges i restavfallet.

Foto: Agder renovasjon

Opplever at andre bruker deres private søppeldunk

Etter at renovasjonsselskapet la ut posten på Facebook, ytrer en kunde ønske om å få lås på sin søppeldunk. Kunden har problemer med at andre bruker dunken.

Hvoslef sier at det er mulig å få en hengelås, men at det ikke er å anbefale fordi det er upraktisk både for kunder og renovatører. Spesielt problematisk er det om vinteren fordi låsen kan fryse.

Hun anbefaler heller folk å sette dunken på et skjult sted og sette den fram dagen før henting. Hun tror det langt på vei vil løse problemet.

Hilde Hvoslef

Avdelingsleder for husholdning ved Agder renovasjon, Hilde Hvoslef, sier at de ikke har mulighet til å finne ut hvem som har kastet patronene. Det eneste de vet, er at de kommer fra en enkelthusholdning eller et rekkehus.

Foto: Erik Wiig-Andersen / NRK