NRK Meny
Normal

Dette lærte sykehuset av flommen

Sørlandet sykehus er tilfreds med håndteringen av flommen som rammet sykehuset i Kristiansand i fjor, men peker også på flere læringspunkter.

Jeg er stolt av våre folk som klarte å håndtere denne helt uventede situasjonen så rask. Innen to timer hadde vi full kontroll på situasjonen, sier fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus HF.

«Gjennomgangen av hendelsesforløpet viser at situasjonen ble håndtert på en adekvat måte.» Slik starter konklusjonen i sykehusets egen rapport som Fylkesmannen i Vest-Agder ba om da det ble opprettet tilsynssak i etterkant av flommen.

– Jeg er stolt av våre folk som klarte å håndtere denne helt uventede situasjonen så raskt. Innen to timer hadde vi full kontroll på situasjonen, sier fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus HF.

Flommen var en hendelse ingen hadde tenkt på.

– Vi har en beredskapsplan som sier noe om vann. Der forestiller vi oss at vi ikke har vann og nå var det altfor mye vann. At flommen ble håndtert så raskt viser at vi har en organisasjon som klarer å takle det meste, sier Engstrand.

Rapporten slår fast at pasientsikkerheten aldri ble truet og skader på elektronisk utstyr minimalisert. De største konsekvensene, også økonomisk, skyldes skader påført bygning og innredning i kjelleretasjen.

Læringspunkter

Rapporten peker på flere læringspunkter.

– I en slik situasjon må vi passe på å kommunisere godt og at vi har de rette gruppene som gir de rette beskjedene og ordrene til rett tid. Der er det kanskje noe å justere på, sier Engstrand.

Informasjonsflyt og tydelige kommunikasjonslinjer er gjennomgående i sju læringspunkter fagdirektøren peker på i rapporten.

Endrer beredskapsplaner

Erfaringene fra flommen er brukt til å videreutvikle sykehusets beredskapsplaner for interne hendelser. Fagdirektøren foreslår å slå sammen to planer om «svikt i forsyning av strøm, vann eller medisinske gasser» og «brann, eksplosjon eller terror», til en plan for «alvorlig interne hendelser».

Samtidig jobbes det med en ny plan for totalevakuering av sykehuset og erfaringene fra flommen tas med i det arbeidet.

– Evakueringsplanen har vi sett på over lengre tid. Nå fikk vi en verdifull erfaring som vi selvfølgelig tar med oss, sier Engstrand.

Se TV-innslag:

Sørlandet sykehus hadde ingen beredskap for å takle flom. Det slår en ny rapport fast, etter flommen i november. De ansatte får likevel ros for måten de taklet den dramatiske situasjonen på.

Se video fra flommen 23. november:

I korridorene på Sørlandet sykehus i Kristiansand flommer det over av vann, som renner rett inn i kjelleren. Fire avdelinger er nå uten strøm.