NRK Meny
Normal

Dette får Agder i statsbudsjettet

Finansminister Siv Jensen legger frem statsbudsjettet

Finansminister Siv Jensen legger fram statsbudsjettet for 2015 i Stortinget onsdag formiddag.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Mer til kommunene:

Kommunene i Agder-fylkene får mer å rutte med neste år. Det viser forslaget til statsbudsjett for 2015.

Vest-Agder får til sammen drøyt 8,8 milliarder kroner i såkalte frie inntekter neste år, det er fem prosent mer enn i år, ifølge regjeringen. Her er kommuneoversikten.

Kommunene i Aust-Agder får omtrent 5,7 milliarder kroner, også det fem prosent mer enn i år. Her er kommuneoversikten.

Samferdsel:

Regjeringen vil, ved hjelp av bompenger, sette i gang bygging av ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand i 2016.

Det er også satt av penger til planlegging av ny E39 mellom Søgne og Ålgård.

Det er prioritert midler til å videreføre etableringen av midtrekkverk på strekninga Rosseland–Tangvall på E39.

Innenfor foreslåtte midler til fornying av riksvegnettet er det satt av midler til å utbedre tre tunneler på E39 i Vest-Agder.

I tillegg er det satt av penger til planlegging av en ny ytre ringvei rundt Kristiansand og forberedende arbeid for å bygge ny Varoddbrua på E18 i Kristiansand.

Regjeringa bevilger 25 millioner kroner til utbygging av riksveg 9 i Setesdal.

Anleggsvirksomheten har nå stoppet i dalen, og regionrådet har bedt om 25 millioner kroner for å komme i gang igjen neste år. Det har regjeringen funnet rom til i sitt forslag til statsbudsjett.

Kristiansand-regionen har inngått en fireårig avtale med staten for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. For 2015 er det lagt til grunn en tildeling på 80 millioner kroner til regionen i belønningsmidler.

Det skal gå flere tog mellom Oslo og Stavanger. Antall avganger på hverdager økes fra fem til åtte mellom Oslo og Kristiansand, og fra fire til sju mellom Oslo og Stavanger. Nattogtilbudet med sovevogner opprettholdes.

I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til prosjektet «Innseiling til Farsund».

Kultur:

Regjeringa foreslår at Stiftelsen Arkivet i Kristiansand skal få en halv million kroner mer enn de har i år i statsbudsjettet.

Kilden får 112 millioner kroner, noe som er 3,5 millioner kroner mer enn i år. I tillegg foreslås det 1 million til korsatsing ved Kilden.

Vest-Agdermuseet får 1,3 millioner kroner mer i statsbudsjettet. Pengene skal brukes til vedlikehold og drift av Setesdalsbanen og vedlikehold av kulturhistoriske bygninger.

Aust-Agder museum og arkiv får 1,4 millioner kroner mer, på grunn av økte driftskostnader knyttet til at nybygget ved Aust-Agder kulturhistoriske senter skal tas i bruk.

Agder naturmuseum og botaniske hage får omtrent like mye penger som i dag, mens Sørlandets Kunstmuseum får litt mindre.

Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal får en halv million kroner til formidling av visuell kunst.

Sørnorsk Filmsenter får 4,1 million kroner, noe som er 400.000 kroner mindre enn i år.

Designtreff Beyond Risør får 254.000 kroner.

Departementet foreslår at tilskuddene til fullriggeren Sørlandet fra 2015 blir finansiert fra spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS.

Bredalsholmen kommer inn på lista over tekniske og industrielle kulturminner.

Forskning og utdanning:

Universitetet i Agder får fire nye stillinger for å styrke blant annet lærer-, sykepleier- og ingeniørutdanningene.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til UiA med 1,2 millioner kroner for å styrke grunnfinansieringen.

Det omprioriteres midler fra bevilgningene til kortkurs ved folkehøyskolene til å finansiere den nye Kristiansand folkehøyskole, med en bevilgning på 3,4 millioner kroner.

Regjeringen vil bevilge 10 millioner kroner til Havforskningsinstituttet, som har en egen forskningsstasjon i Arendal, til mer effektiv bruk av marine data.

Natur og miljø:

Fortsatt satsing på kalking av elvene på Sørlandet og penger til kampen mot krypsiv, som i fjor.

Regjeringen styrker arbeider med opprydding i gamle miljøgiftsforurensinger. Det kommer neste år penger til opprydding av forurenset sjøbunn i Arendal. I perioden 2015–2017 prioriteres oppryddingstiltak i Listerfjordene.

Det foreslås 30 millioner kroner til miljøsanering av det nedlagte skytefeltet på Gimlemoen i Kristiansand.

Politi og fengsel:

Det blir ikke flere fengselsplasser på Sørlandet. Sorenskriver Yngve Svendsen i Kristiansand tingrett er skuffet.–Situasjonen er prekær, og det har vi signalisert tydelig, sier Svendsen.

Tiltak mot vold:

Det skal opprettes en ny tilskuddsordning for barn og unge som er utsatt for vold. Regjeringen foreslår å sette av 11,5 millioner kroner i statsbudsjettet. Pengene skal deles ut til frivillige organisasjoner og stiftelser som må søke om støtte. Leder av stiftelsen, Ada Sofie Austegard, er strålende fornøyd og hyller regjeringen.

Sikring av trehusbebyggelse:

Regjeringen øker budsjettet for brannsikring av tette trehusmiljø og stavkirker med 20 millioner kroner.