Det blir våtere og villere - nå skal folk lære å bygge flomvern

– Folk flest må ta ansvar og lære å takle ekstremvær. Gjennom «Prosjekt Egenberedskap» skal folk i Kristiansand blant annet lære å bygge med sandsekker.

Storm på bystranda

Storm ved Bystranda i Kristiansand.

Foto: Asbjørn Berge / NRK

Demninger mot "Emil"

Sivilforsvaret stabler sandsekker under springflo i Mandal.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK
Silje Solvang

Silje Solvang leder 'Prosjekt Egenberedskap'.

Foto: Privat

Silje Solvang er den som leder pilotprosjektet hvor Kristiansand kommune skal gjøre innbyggerne rustet til å møte konsekvensene av klimaforandringene.

Hun er rådgiver i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

– Klimaspørsmålet er gjerne noe vi tenker «de andre» må ta seg av. Men folk kan gjøre mye selv. Vi vet at det kommer til å bli mer vind og regn her på Agder. Det må vi ta konsekvensene av, sier Solvang.

Action for store og små

Denne helgen er det duket for «action» i Gravane i Kristiansand.

Målet er å fortelle hva som kan gjøres hjemme for å forberede hus, hage og seg selv på et røffere og våtere klima.

Det blir aktiviteter for barn med Elias-båt og brannvesenets stigebil. Miljøagentene – barnas miljøvernorganisasjon lærer bort miljø- og klimavennlige løsninger.

Men målet er også å gi informasjon om hva hver og en av oss kan gjøre for å være beredt til klimaforandringer.

Hva vi bør tenke på i forbindelse med bolig og eiendom, utbygging og renovering.

– Når springflo rammer

sandsekk

Sandsekker kan holde vannet unna garasjer og kjellere.

Foto: Odd Rømteland / NRK
Flomvern, sandsekker

Sandsekker i bruk ved springflo i Mandal.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Sivilforsvaret informerer om hva de bidrar med i en krise og demonstrerer hvordan en bygger med sandsekker.

– Vi må være mer bevisst på at det blir mer vann, sier Silje Solvang.

– Det er viktig å vite hvor man kan få tak i sandsekker – hvordan vi selv kan forebygge vannskader i garasjer og kjellere ved stormflo. Flere velforeninger har spurt kommunen om hva de kan gjøre når det meldes uvær og høy vannstand.

«Prosjekt Egenberedskap»

Kristiansand kommune fikk 519.000 kroner fra Miljødirektoratet til «Prosjekt Egenberedskap». Nå skal erfaringene nedfelles i en veileder som kan brukes av flere kommuner.

– Kommunale tjenester og nødetater har forberedt seg godt og vet hvilke tiltak som skal til for å møte økt ekstremvær. Men det betyr ikke at hver enkelt innbygger ikke trenger kunnskap, sier Solvang.

– Hvis innbyggerne har mer kunnskap om hvordan klimaendringene berører kommunen og vet hva de selv kan gjøre for å forebygge, kan skadeomfanget reduseres betydelig.

Solvang tror også at forsikringsselskapene etter hvert vil stille strengere krav til at folk skal forebygge skader.

Men før høststormene setter inn, ønsker kommunen å tilby en morsom og lærerik aksjonsdag!