NRK Meny
Normal

Det blir flere sørlendinger

Folketallet på Agder øker med 3 691 mennesker i år - men ikke i Åmli.

rebus0312

Åmli mister innbyggere (arkivfoto)

Foto: Gunnar Kleiberg / NRK

Åmli er den kommunen i Agder som mister flest innbyggere.

Mens de fleste kommuner på sørlandet opplever økt innbyggertall, har 31 innbyggere forlatt Åmli i inneværende år.

Næringsrådgiver i kommunen, Kristin Mood, liker ikke utviklingen:

– Nei, det er ikke hyggelige tall, men det ansporer bare til å jobbe bedre, sier hun til NRK Sørlandet. – Vi jobber med et prosjekt nå som skal synliggjøre Åmli som en god kommune å bo i. Så vi kjemper og står på og ønsker å synliggjøre den perla vi har av en kommune.

De øvrige kommunene i Aust-Agder som minker i folketall ifølge Statistisk Sentralbyrås beregninger, er Risør, Gjerstad og Valle.

I Vest-Agder er det fire kommuner som mister innbyggere, nemlig Sirdal, Audnedal, Åseral og Farsund.

Statistisk sentralbyrås tall finner du her

Statistikken viser at det ved årsskiftet vil være 282 567 mennesker i de to Agderfylkene samlet, 110 057 i Aust-Agder og 172 510 i Vest-Agder. Dermed er det gjort plass for 3 691 nye sørlendinger ved årsskiftet.