Hopp til innhold

Demper støyen med puter

Nytt våpen mot trafikkstøy viser oppsiktsvekkende resultater etter tester i Arendal.

Video Puter skjermer tunnelstøy

VIDEO: Stein Børre Kolstad (t.h.) og Erling Jonassen fra Statens Vegvesen ved de støydempende putene i tunnelen.

Montering av støydempende puter i deler av Blødekjærtunnelen har mer enn halvert støyen fra tunnelen, viser foreløpige målinger.

Fungerer som en tuba

Stein Børre Kolstad viser pute

Stein Børre Kolstad viser pute som skal dempe støy.

Foto: Pål Tegnander / NRK
Pute i tunnel

Støydempende pute i tunnel.

Foto: Pål Tegnander / NRK

En høy og jevn motordur kan høres når man står et godt stykke fra tunnelåpningen i Blødekjær i Arendal. Støyen kommer fra selve tunnelen et par hundre meter inn og ned fra åpningen.

Lyden forsterkes på sin vei fra tunnelen på grunn av de glatte betongveggene.

Tunnelåpningen fungerer nærmest som en «tuba».

Frank Beck, som vanligvis jobber med støy i Arendal kommune, forklarer hva som er gjort for å «kvele» den kraftige støyen fra tunnelen.

– Prinsippet er at det er absorbenter som henger i tunnelmunningen som rett og slett nøytraliserer lydbølgene. Det er som puter som tar i seg energien i lyden og etterlater mer stillhet, sier Beck.

Kjent fra oljeindustrien

Da Beck fikk ideen om å gjøre noe med problemet, koblet han Stein Børre Kolstad i kristiansandsfirmaet Spesialprodukter Sør med Statens vegvesen. Kolstad har jobbet med støydemping i oljeindustrien i mange år.

Med ei pute i hånda demonstrerer han for NRK hvordan systemet virker.

– Med ei sånn pute eller matte som dette så absorberer den så mye lyd at når du hører jeg prater inn til den – så blir det en helt annen lyd. Ingenting vi har av støydempende hjelpemidler, absorberer så mye lyd som dette, sier Kolstad.

I Blødekjærtunnelens avkjøringsløp som svinger seg opp til selve Blødekjær er det hengt opp slike spesialputer på veggene og ned fra taket.

– Disse veggelementene er satt på for å minske refleksjonen fra betongveggene. De er satt opp på begge sider av veggen nedover og hengt opp i taket i utløpet for å hindre at lydnivået fra tunnelen lenger ned går rett ut, men blir absorbert og mister sitt trykk på vei ut.

– Lydnivået nede i tunnelen går opp til munninga og opp til boligområdet. For å ta den lyden er det om å gjøre å komme så nærme munningen som mulig for at lyden skal absorbere eller miste sitt trykk på veien ut, sier Kolstad.

Dette er brukt mye i oljeindustrien de siste 16–20 åra, og tar mer lyd enn noe annet, ifølge Kolstad.

God effekt

Nå viser interne desibelmålinger før og etter monteringen at støyen har blitt mer enn halvert.

Selv om dette er uoffisielle målinger, mener avdelingsdirektør Erling Jonassen i Statens vegvesen at dette kan få konsekvenser.

– Vi er interessert i løsninger som kan gjøre støysituasjonen rundt veier og tunneler bedre. Dette som er gjort her–er ikke gjort andre steder før–og det viser seg at det har en god effekt., sier Jonassen.