Demper forventninger om veipenger

Freddy de Ruiter (Ap) demper forventningene om hvor mye ekstra penger som vil bli satt av til nye veiprosjekter fremover. Han er også positiv til planlegging av firefelts vei mellom Kristiansand og Rogaland.

Freddy de Ruiter (Ap) demper forventningene om hvor mye ekstra midler regjeringen kommer til å bevilge til nye veiprosjekter fremover.

Freddy de Ruiter demper forventninger om hvor mye penger regjeringen kommer til å sette av til nye veiprosjekter fremover.

Freddy de Ruiter

Freddy de Ruiter (Ap).

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Johan Mjaaland

Veisjef i Vest-Agder, Johan Mjaaland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Den nasjonale transportplanen (NTP) fra 2014–2023 kommer ved påsketider. Der blir det klart hvor mye penger regjeringen kommer til å bevilge til veiprosjekter i landet.

Fylkeskommunene krever 65 prosent økning

Freddy de Ruiter (Ap) i Stortingets samferdselskomitè mener det er realistisk å tro på en økning på 45 prosent.

– Jeg tror at pluss 45 prosent i forhold til dagens nivå er realistisk. Det er veldig bra, sier han.

Les også:

Fylkeskommunene i Agder krever en økning på 65 prosent.

– Noen krever 60 og noen krever 80 prosent. Jeg tror vi skal være veldig fornøyd med pluss 45 prosent. Da vil Sørlandet komme godt ut, sier de Ruiter til NRK.

– Bør planlegge firefelts E39

Hva er grunnen til at du har tro på dette?

– De signalene og det politiske arbeidet er veldig tydelige på at man ønsker å satse på 45 prosents økning. Ikke bare her på Sørlandet, men i hele landet. Men jeg kan selvsagt ikke garantere noe på regjeringens vegne, sier han.

De tre store veiprosjektene på Sørlandet er ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand, E39 mellom Kristiansand og Rogaland og riksvei 9 i Setesdal.

(Saken fortsetter under bildet)

Linda Verdal

Leder av Ap i Vest-Agder, Linda Verdal ledet veimøte i Kristiansand fredag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

På dagens veimøte som var i regi av Vest-Agder Arbeiderparti, har E39 mellom Kristiansand og Rogaland vært tema. De Ruiter mener det bør planlegges for en fire feltsvei.

– Jeg mener man må planlegge mot en firefelts vei slik at man holder mulighetene åpne. Også fra Lindesnes til Ålgård. Hele denne strekningen bør planlegges som firefelts vei, sier han.

– De som er optimistiske oppnår mest

Mener du det er realistisk å få til en fire felts vei mellom Kristiansand og Lindesnes innen kort tid?

– Nå blir det mye spådommer her, men jeg mener at man bør prøve å få ned planleggingstiden og få mer ressurser til planlegging og prøve å få til en mest mulig sammenhengende utbygging. Men det er klart at ting tar litt tid.

Den nasjonale transportplanen kommer like ved påsketider. Det settes nå i gang et stort arbeid for å forsøke å påvirke dette arbeidet.

Hvem tror du vinner frem?

– De som er optimistiske oppnår mest. De som er sure og pessimistiske oppnår ingenting. Lokalt mener jeg vi hører til i første kategorien. Vi er optimistiske, sier han.

Fem nye veiprosjekt på E39

Veisjef i Vest-Agder, Johan Mjaaland, har tro på at det vil skje ting på E39 dersom det blir en økning på 45 prosent.

– Vi vil få fem store prosjekter på E39 mellom Kristiansand og Lyngdal i tidsrommet 2014 til 2023 dersom det blir en økning på 45 prosent og dersom fordelingen blir slik som etaten har foreslått, sier Mjaaland.

Hvor vil dette merkes først?

– I nasjonal transportplan ligger det et forslag på en kortere strekning i Lindesnes kommune på om lag 400 millioner kroner i den første fireårsperioden. Det er det prosjektet som er klart til å bygges snarest.

De andre veiprosjektene er det satt av penger fra 2018 og utover, forteller Mjaaland.