Delvis utsettelse i Jegersberg

Deler av de planlagte gravearbeidene i Jegersberg i Kristiansand må vente til neste år av hensyn til flytrafikk.

Kart Jegersberg før miljøsanering

Sikkerheten ved leirduebanen ved foten av Den omvendte båt, gjør at letingen etter gamle granater må utsettes.

Foto: Prosjektkart

Utsettelsen skyldes uavklarte hensyn til flytrafikken over Kjevik, opplyser Skifte eiendom i en pressemelding.

Det populære turområdet Jegersberg, Sødalsmyra og Kyrtjønn skal ryddes for gammel ammunisjon og granater.

Forsvarsbygg Skifte eiendom har planlagt å miljøsanere deler av Gimlemoen skyte- og øvingsfelt i Kristiansand i løpet av 2014.

Utsettes til neste år

Nå er det klart at tiltakene ved leirduebanen må utsettes til 2015.

«Utsettelsen skyldes at enkelte rammebetingelser, særlig med hensyn til lufttrafikken, ikke blir avklart innen planlagt oppstartsdato. » heter det i pressemeldingen.

– Det er beklagelig at vi ikke får utført alle arbeider i år, sier prosjektleder Pål Skovli Henriksen i Skifte eiendom.

– Men det er helt nødvendig med et lengre tidsrom for å kunne avklare viktige rammebetingelser for en trygg og sikker gjennomføring av denne delen av prosjektet, understreker han.

Oppstart i mai

Tiltakene ved Kyrtjønn, Pistolbanen og deponiet blir etter planen utført i år.

Det er planlagt oppstart i mai. Miljøsaneringen skal skje i tett dialog med Kristiansand kommune for å ta hensyn til friluftsinteresser.

Det understrekes at området, hovedvei og stinett ikke blir stengt for publikum, annet enn innenfor begrensede områder. Dette vil bli skiltet.

Kart over Gimlemoen

Over et område på 50.000 kvadratmeter skal 13.000 kubikkmeter med forurenset masse graves opp på Gimlemoen i Kristiansand. Kartet viser de tre områdene der det befinner seg tungmetallrester fra skytevåpen.

Foto: Kartgrunnlag hentet fra Kristiansand kommune