Mener Kristiansand deler ut penger ulovlig til kristne organisasjoner

Kristiansand kommune bryter loven når den deler ut millionbeløp til frivillige organisasjoner. Det mener kommunerevisjonen.

Varaordføreren i Kristiansand slår tilbake mot rapporten fra kommunerevisjonen, som Fædrelandsvennen offentliggjorde i dag. Han mener rapporten, som kritiserer tildelinger til kristne organisasjoner, har en klar politisk slagside.

Shalam fikk én million kroner i støtte etter å ha søkt om halvparten, skriver Fædrelandsvennen.

Kristiansand Revisjonsdistrikt mener at dagens system ikke utelukker kameraderi.

Shalam

Shalam har fått en halv million kroner mer av Kristiansand kommune enn de har søkt om. I tillegg har kommunen kjøpt tjenester av stiftelsen, uten at disse har vært ute på anbud.

Foto: Lars Erik Larsen / NRK

– Vi finner indikasjoner på at særinteresser i Kristiansand har fått gjennomslag på en måte som ikke er optimal med tanke på lokaldemokratiets legitimitet, skriver revisor Stein Grøntoft i rapporten. De sikter spesielt til kristne organisasjoners særstilling i Kristiansand.

Får penger uten å søke

Revisjonen mener at ikke alle tilskuddene blir lyst ut offentlig, slik at alle kan søke.
Flere organisasjoner har også fått tildelt penger uten formelt å ha søkt om tilskudd.

I rapporten kommer det også fram at den kristne organisasjonen Shalam fikk hele én million kroner etter å ha søkt varaordføreren om 500.000 kroner.
Revisjonen slår fast at denne tildelingen var ulovlig etter loven.

Revisjonen skriver også at kommunen har kjøpt omfattende tjenester uten å legge det ut til offentlig anbud. Resultatet kan ha vært at kommunen betalte mer for tjenestene enn nødvendig.

Jørgen Kristiansen ved Domkirken i Kristiansand

Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) tror en frivillighetsportal, der alle søknader om kommunale tilskudd sendes gjennom, kan løse problemene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi er nødt til å gå gjennom våre offentlige innkjøp i helse- og sosialsektoren, sier varaordfører Jørgen Kristiansen til avisa. Han innser at kommunens støtte og tjenestekjøp hos Shalam har vært ulovlig, men peker på at de begynte å kjøpe tjenester der før lov om offentlige anskaffelser trådte i kraft.

Krever felles system

Revisjonen kan ikke utelukke at kameraderi er en del av dagens system. Nå krever revisjonen et felles system for søknader om tilskudd.

Kommunen delte ut 44 millioner kroner til frivillige organisasjoner.

Varaordføreren mener at et felles søknadssystem i kommunen må vurderes.