NRK Meny
Normal

De unge kan avgjøre om det blir en storkommune

De yngste velgerne kan avgjøre om fem kommuner skal bli til én. De unge i Lillesand har delte meninger om hva de vil.

De yngste velgerne kan avgjøre fremtiden for en sammenslåing av kommunene i Kristiansandsregionen. Vi skal til Lillesand der det er jevnt mellom ja og nei-siden, for å undersøke engasjementet hos ungdommen.

Elevene på Møglestu videregående skole i Lillesand er engasjerte i saken om kommunesammenslåing.

Den 6. juni blir det folkeavstemning i Lillesand kommune. Da får innbyggerne mulighet til å vise hva de mener om en sammenslåing med fire andre kommuner.

Vil bruke stemmeretten

16-åringene har også fått stemmerett. Den har de tenkt å bruke.

– Det er vi som skal leve i kommunen i framtida. Da er det viktig at vi også kan være med å bestemme, sier Jørgen Heimsæter.

Jørgen Heimsæter

Jørgen Heimsæter skal stemme.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Han er elev ved Møglestu videregående skole i Lillesand, der kommunesammenslåing er et hett tema for tiden.

På avstemningsdagen skal de stemme for eller imot K5, en storkommune bestående av Søgne, Songdalen, Kristiansand, Lillesand og Birkenes. Den nye storkommunen kalles foreløpig «Nye Kristiansand».

Både ja og nei

På Møglestu videregående skole er det delte meninger. Noen er for, andre imot.

Anniken Skovli har landet på et «nei» til kommunesammenslåing.

– I en så stor kommune, tror jeg vi vil bli glemt. Vi kommer til å merke stor forandring i forhold til det vi er vant til, i og med at vi er så få i kommunen, sier hun.

Theis Tøpfer og Jørgen Heimsæter tror en sammenslåing har noe for seg. De vil gå for et «ja».

Begge argumenterer med at en sammenslåing er viktig for å kunne gi innbyggerne gode tjenester i framtida.

Julie Braadland er ikke like positiv.

– Jeg er imot fordi jeg ikke tror det vil hjelpe Lillesand å slå seg sammen med en by som har så stor gjeld som Kristiansand, sier hun.

Ungdom Lillesand

Kommunesammenslåing er et hett tema på Møglestu videregående skole nå om dagen.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Jevnt løp

Målinger viser at det er helt jevnt mellom ja- og neisiden i Lillesand.

De over 60 er mest skeptiske til en sammenslåing. De yngre er mer positive. Nesten halvparten innbyggerne under 30 år, er for storkommunen K5.

Julie Braadland synes det er viktig å stemme.

– Når det er så jevnt, kan noen få stemmer avgjøre alt, sier hun.

Om innbyggerne i Lillesand ønsker å bli en del av en storkommune, vil vise seg den 6. juni.

Julie Braadland

Julie Braadland er bekymret for å slå seg sammen med Kristiansand. Hun mener det er viktig å stemme.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK