Stortingspolitiker: – Nå har ordføreren skjønt det

Grimstad kommune skal etablere en gruppe bestående av pårørende og politikere, som skal være en ressurs i forhold til videre utvikling av kommunens tilbud til utviklingshemmede.

Ordfører Antonsen Grimstad

Grimstad-ordfører Hans Antonsen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Ordføreren ser ut til å ha forstått problematikken rundt denne vanskelige saken, sier stortingsrepresentant Freddy de Ruiter fra Arbeiderpartiet.

Freddy de Ruiter har tidligere gått hardt ut mot Grimstad kommune og ordføreren i forbindelse med konflikten rundt tjenestetilbudet til utviklingshemmede i kommunen.

I mai i år tok de Ruiter saken opp i Stortingets spørretime.

Freddy de Ruiter

Freddy de Ruiter er fornøyd med at Grimstad kommune skal samarbeide med pårørende for å bedre tilbudet til utviklingshemmede.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Nå skryter de Ruiter av Antonsen etter gårsdagens vedtak, som var ordførerens forslag.

– Jeg vil gi ham en blomst. Han har vært flink til å lytte. Det tok litt tid, men nå er han veldig på banen og har tett dialog med pårørende og pasientforening, sier de Ruiter.

Pårørende skal med

Flertallet i kommunestyret gikk inn for ordførerens forslag om å opprette en gruppe bestående av politikere og pårørende.

Gruppen skal være en ressurs i utviklingen av kommunens tjenestetilbud til den aktuelle gruppen.

Vedtaket skjedde på bekostning av innstillingen fra helse og omsorgsutvalget om at «Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne» skulle ha denne rollen.

– Denne gruppen skal være et virkemiddel for å bygge tillit. «Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne» er fri til å engasjere seg enda mer, men å si at vi allerede har et råd som tar dette, vil være å fjerne den nærheten som her trengs, sa Antonsen under kommunestyremøtet onsdag kveld.

Uenig med partifeller

de Ruiters partikollegaer i Arbeiderpartiet i Grimstad stemte imidlertid for det andre forslaget, om at det holder at kommunens eksisterende råd tar seg av saken.

– Der er jeg uenig med dem, jeg er enig med ordføreren. Også Arbeiderpartiet i Grimstad vil ha en best mulig tjeneste, men vi er litt uenig om virkemidlene, sier de Ruiter.

– Min holding er at man ikke bør være systemforsvarere, men hele tiden lete etter gode løsninger og sette mennesker fremfor systemer, sier han.

– Et skritt i riktig retning

Bodil Hasle, som er mor til en av beboerne ved Landviktun, er også fornøyd med hvordan ordføreren nå har engasjert seg i saken og fått gjennom gårsdagens vedtak.

– Vi er veldig takknemlige for det ordføreren har gjort. Han har brukt mange timer på å høre på pårørende, sier hun.

Samtidig er hun klar på at man langt ifra er i mål i denne saken.

– Det må sterkere lut til, men gårsdagens vedtak er et skritt i riktig retning, sier hun.

NRK har ikke lykkes med å komme i kontakt med ordfører Hans Antonsen.