NRK Meny
Normal

Ap-topp føler seg presset av tillitsvalgte i Grimstad

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) mener han har blitt utsatt for utilbørlig press fra tillitsvalgte i Grimstad kommune, fordi han har støttet de pårørende ved Landviktun.

Freddy de Ruiter

Freddy de Ruiter har tatt parti for de pårørende ved Landviktun og har blitt kraftig kritisert av de ansatte og tillitsvalgte.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Bakgrunnen for saken er hans engasjement for de pårørende ved institusjonen Landviktun i Grimstad.

Freddy de Ruiter føler seg presset etter at hovedverneombudet i Grimstad kommune har skrevet på kommunens ansattside at han ikke vil stemme på Freddy de Ruiter ved neste valg.

– Jeg tror at de håpte at de skulle hindre meg i å stille et spørsmål i spørretimen. Så i stedet for å ta dette som det er, nemlig politikk, så velger de å prøve og beskylde meg for å angripe de som jobber i denne tjenesten, sier han.

Tok opp Landviktun i spørretimen

Freddy De Ruiter tok opp forholdene for beboere og pårørende ved Landviktun i Stortingets spørretime i mai i år.

Det gjorde han etter en rekke medieoppslag om forholdene ved institusjonen.

I forkant av spørsmålet til helsestatsråden mottok Freddy de Ruiter en rekke klare meldinger fra tillitsvalgte og hovedverneombudet i Grimstad kommune om at økt fokus på saken var en svært tøff belastning for de ansatte i kommunen.

Freddy de Ruiter fikk klar beskjed om at han hadde feil fokus i saken.

– Jeg fikk ganske mange hissige henvendelser relativt raskt med ønske om både møte og en ganske kraftig tilbakemelding om at dette var feil av meg å gjøre og at jeg ikke burde gjøre det og heller høre på ledelsen i kommunen.

– Hvem kom kritikken fra?

– Den kom blant annet fra enhetsleder, fra hovedverneombud, og fra tillitsvalgt i Fagforbundet, sier Freddy de Ruiter.

Hovedverneombudet med kritikk

Hovedverneombud Arne Rugstad ble så oppbrakt over Freddy de Ruiters fokus på kritikkverdige forhold ved institusjonen, at han på kommunens egne ansattsider skrev at han ikke ville stemme på stortingsrepresentanten ved neste valg.

«I dag har jeg sett at en stortingsrepresentant i spørretimen videreformidlet at ledelsen i Grimstad kommune truer pårørende med sanksjoner, ikke er kompetente og ikke praktiserer brukermedvirkning. DETTE ER IKKE SANT OG HAN FÅR ALDRI MIN STEMME!», skrev Rugstad på kommunens egne ansattsider.

Rugstad bekrefter utsagnet og angrer ikke på at han brukte kommunens egne interne nettsider til å kritisere en stortingspolitiker i denne saken.

– Jeg kommenterer dette på den måten at jeg har sagt at jeg ikke kommer til å stemme på Freddy de Ruiter når han overhodet ikke er interessert i å ta kontakt med de fagorganiserte i Grimstad kommune og når han kjører så hardt ut mot dem som yter tjenestene, sier Rugstad til NRK.

– Men når du skriver dette på en intern nettside for de ansatte i kommunen, så gir du vel et kraftig signal til andre også?

– Ja, ja, ja, og det står jeg for, sier han.

Lever med kritikken

Freddy de Ruiter sier han lever godt med kritikken fra hovedverneombudet i Grimstad.

De Ruiter har ingen problemer med at Rugstad i klare ordelag skriver at Freddy de Ruiter ikke kan regne med hans stemme ved neste valg.

– For meg så betyr det ingenting. Han må gjerne la være å stemme på meg, sier han med et smil.

Han synes utspillet sier mer om hvordan enkelte opptrer som maktpersoner.

– Jeg synes det sier litt om hvordan disse menneskene opptrer som maktpersoner og hvor hjelpeløse pårørende i en vanskelig situasjon må føle det, sier de Ruiter.

De ansatte er ofrene i saken

Hovedverneombudet og tillitsvalgte i Fagforbundet i kommunen mener det er de ansatte ved institusjonen som er ofrene i denne saken, og ikke de pårørende slik Freddy de Ruiter og andre har hevdet.

– De ansatte har opplevd seg trakassert av enkelte pårørende. Og situasjonen har vært så tilspisset at jeg som hovedverneombud har sendt en melding til Grimstad kommune om at jeg vurderer å stanse arbeidet etter arbeidsmiljølovens § 6, sier Rugstad.

Stortingspolitiker Freddy de Ruiter på sin side er overbevist om at det er brukerne og de pårørende som er ofrene i denne saken og ikke de ansatte ved Landviktun.

– Jeg velger å ta de pårørende og brukernes perspektiv. Jeg er overbevist om at det er de som har rett i denne saken, avslutter Freddy de Ruiter.