De rikeste betaler mest i bommen

De som tjener mest har flest bompasseringer i rushtiden i Kristiansand, viser en fersk undersøkelse. Husholdninger med inntekt over 950.000 kroner passerer flest ganger og betaler totalt mest i rushtidsavgift. Husholdninger med inntekter under 450.000 oppgir færrest passeringer.

rushtidsavgift
Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK