NRK Meny
Normal

De minste mister leksehjelpen

Leksehjelpa forsvinner fra de minste elevene, og blir satt inn på mellomtrinnet- og ungdomsskoletrinnet i mange kommuner fra høsten.

Lekser

Mange av de minste skolebarna mister leksehjelpen sin fra neste høst.

Foto: Colourbox

– Dette er et ønske som jeg opplever som unisont blant alle som jobber med skole, sier oppvekstsjef i Vennesla kommune Steinar Harbo.

I Vennesla vil oppvekstsjef Steinar Harbo flytte leksehjelpa fra 1.- 4. trinn, og gi det meste til ungdomsskoleelevene.

Fra i høst vil flere kommuner i landet droppe leksehjelpen til de minste elevene, og heller prioritere ungdomsskoleelevene. Det viser en ringerunde NRK har gjort.

Steinar Harbo

Ungdomsskoleelevene i Vennesla får mesteparten av leksehjelpen som skolene tilbyr fra neste høst, det sier oppvekstsjefen i kommunen.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Ungdommene trenger mer hjelp

– Vi har lenge tenkt at det er mer riktig å ha leksehjelp litt høyere oppe i skolealder, fordi det er mer behov på mellomtrinnet og ungdomsskolen, sier Harbo.

Sommeren 2014 ble loven om leksehjelp endret. Tidligere var det første- til fjerdeklasse som skulle få tilbud om åtte timer leksehjelp i uka, men nå kan kommunene bestemme selv.

Oppvekstsjefen i Vennesla mener intensjonen om å utjevne sosiale forskjeller nå vil komme mer på plass.

– Jeg tror mange vil benytte seg av det tilbudet med litt ekstra hjelp til lekser.

Når dette tilbudet faller bort i skolen, så vil de minste trenge flere timer på SFO

Steinar Harbo, oppvekstsjef i Vennesla

Moltemyr skole allerede igang

På Moltemyr skole i Arendal innførte de endringer allerede i høst.

– Hos oss har leksehjelpen dette året vært mest rettet mot ungdomsskolen, og med stort hell, det sier rektor Egil Mjåvatn.

Ifølge Mjåvatn fanger de opp de ungdommene som trenger litt ekstra hjelp.

– Erfaringene og tilbakemeldingene fra de foresatte er gode. De som på ungdomstrinnet tidligere strevde veldig med leksene, får nå en mulighet til å få god hjelp, sier Mjåvatn.

Utjevner sosiale forskjeller

Et av målene for denne endringen er at leksehjelp på ungdomstrinnet skal utjevne forskjeller.

– Er dette resultatet på Moltemyr skole?

– Ja, jeg mener det fordi vi får gitt en tilbud på mellomtrinnet og ungdomstrinnet til de elevene som trenger dette mest, sier rektor Egil Mjåvatn.

De fleste kommunene som NRK har snakket med forteller at de ikke rakk å gjøre endringer i inneværende skoleår, men de legge nå løpet for neste år.

Dyrere for foreldrene med SFO

Når leksehjelpa forsvinner for de minste, vil de bety at mange må kjøpe flere timer på skolefritidsordningen.

I Vennesla skal for eksempel de minste elevene nå slutte klokka elleve, istede for klokka to hver fredag.

– Når dette tilbudet faller bort i skolen, så vil de minste trenge flere timer på SFO, avslutter oppvekstsjefen i Vennesla kommune, Steinar Harbo.