De med flest helseplager får dårligst treningstilbud

Ifølge SSB har hver femte ansatte tilbud om trening i arbeidstiden, men yrkesgruppene med flest dokumenterte helseplager er svakt representert i statistikken.

Illustrasjonsfoto: Rengjøringsbransjen (fra Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

Renholdere er blant de med flest helseplager.

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Ifølge Arbeidsmiljøloven har en arbeidsgiver plikt til å «vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstagerne». Tilbud om trening på jobben er et av tiltakene som er foreslått i den såkalte IA-avtalen, som omhandler inkluderende arbeidsliv.

Med det sagt har mange med stillesittende arbeid et slikt tilbud, mens renholdsarbeidere, håndverkere, sykepleiere og lærere langt sjeldnere har mulighet til å trene på jobb.

Høyere utdanning gir bedre tilbud

20 prosent av alle ansatte har tilbud om trening i arbeidstiden, men bare sju prosent av renholderne har et slikt tilbud. Ansatte i salgsyrker og i primærnæringer har også et mangelfullt tilbud. Dette stemmer ikke overens med hvem man skulle tro behøver et slikt opplegg, da 34 prosent av renholdere har et helseproblem de selv mener er jobbrelatert, mens andelen ligger på omtrent 10 prosent for flere akademiske yrker.

Tilbud om trening i arbeidstiden, etter yrke.

Grafen viser tilbud om trening i arbeidstiden, etter yrke.

Foto: SSB

I yrker med krav om høyere utdanning er det derimot langt flere som kan trene på arbeidsplassen. Saksbehandlere i det offentlige og sivilingeniører er blant gruppene som i størst grad får trene i arbeidstiden. I disse yrkesgruppene tilbys over 30 prosent trening.

Likevel gjelder ikke dette alle yrker som naturlig går under denne kategorien. Velutdannede i skolen og helsevesenet, som sykepleiere, lærere og leger, har sjeldnere et slikt tilbud enn andre akademiske yrker. Dette kan skyldes at mange som jobber slik skal være tilgjengelige for elever og pasienter mesteparten av arbeidsdagen, noe som gjør det vanskelig å flette inn trening.

Yngste og sprekeste

Blant dem som har tilbud om trening i arbeidstiden er det de yngste og sprekeste som benytter seg av muligheten, skal vi tro SSB. Ett av hovedmålene med IA-avtalen er at ansatte skal pensjonere seg senere.

Selv om det er de eldre ansatte som oftest har treningstilbud, er det de yngste som i størst grad benytter seg av det. Helt presist 57 prosent av ansatte under 30 år mot 37 prosent blant ansatte som er fylt 50 år.

Blant sikkerhetsarbeidere, politi, brannkonstabler og militære har enkelte både mulighet og plikt til å trene på jobben. God fysisk form er en forutsetning for å kunne jobbe i mange av disse yrkene. Dette kan forklare hvorfor de ansatte ofte bruker arbeidstiden til trening.

Tveegget sverd

Per Lund, NAV

Per Lund jobber som avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder.

Foto: Privat

Per Lund fra NAV er leder for spesialenhetene, og jobber aktivt med å få bedrifter til å signere IA-avtaler.

– Det er et tveegget sverd dette med trening i arbeidstiden. Alle vet trening kan forebygge helseplager og skader, men ofte er det ikke de med mest behov for trening som benytter seg av tilbudet.

Han mener at bedrifter burde gjøre ekstra tiltak for å få med seg alle, og at flest mulig burde tenke på de helsefremmende effektene av trening.