De fleste får læreplasser

Over 1000 avgangselever fra faglinjene ved de videregående skolene på Sørlandet ble feiret på torvet i Kristiansand fredag. Gode tider på arbeidsmarkedet gjør at de aller fleste er sikret læreplass fra høsten.