Normal

Undersøker hvorfor pasientene har kortere levetid enn gjennomsnittet

Sørlandet sykehus vet ikke hvorfor deres pasienter har kortere overlevelsestid enn på andre sykehus. Nå skal sykehuset få hjelp til å finne ut hvorfor.

Video Kritisk til hjerte-rutiner ved Sørlandet sykehus

Sørlandet sykehus vet ikke hvorfor deres pasienter har en noe lavere sjanse til å overleve enn på andre sykehus.

Foto: Nyhetsspiller

Tallene som ble presentert av Kunnskapssenteret mandag, viser at det fortsatt er forskjeller i overlevelse 30 dager etter innleggelse ved norske sykehus.

Sørlandet sykehus har en signifikant lavere totaloverlevelse 30 dager etter innleggelse enn gjennomsnittet for landet.

Tallene viser at 94,1 prosent av pasientene som ble lagt inn på ett av de tre sykehusene i Sørlandet sykehus i 2011 levde etter 30 dager. Landsgjennomsnittet er 94,7 prosent, skriver Agderposten.

Tar tallene på fullt alvor

Selv om marginene er små, tar fagdirektør Per Engstrand tallene alvorlig.

Per Engstrand

Fagdirektør Per Engstrand sier at tallene må tas på alvor, selv om forskjellene mellom sykehusene er marginale.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

– Vi tar tallene på fullt alvor. Vi skal sette oss sammen i fagmiljøene og ledelsen og se hva som ligger bak tallene.

– Tallene gjelder en gruppe med 45 diagnoser hvor man ser at samlet har sykehuset en noe lavere overlevelse etter 30 dager enn andre sykehus. Dette er marginale forskjeller, men likevel en forskjell som vi må ta på alvor.

Skal finne ut hvilke pasienter

Nå skal sykehuset se på hvilke pasienter innenfor de 45 diagnosene som har lav overlevelse. De vil finne ut om det er to-tre av pasientgruppene, eller om det er ti av dem som har lavere overlevelse enn landsgjennomsnittet.

– Uansett må vi finne ut av det før vi vurderer hvilke tiltak som skal settes inn. Det skal vi gjøre i løpet av de nærmeste ukene og også få hjelp av Kunnskapssenteret, som har gjort denne undersøkelsen, sier Engstrand til NRK.

Trenger ikke være redde

Han sier folk ikke trenger å være redde for å bli lagt inn på Sørlandet sykehus.

– Det er en mulighet for at folk kan bli bekymret. Disse rapportene skal nå komme hver fjerde måned framover, slik at det vil nok bli fokus på det også fra publikum.

– Men pasientene har ingen grunn til å være bekymret. Vi vet at vi har et veldig godt sykehus og at det er god kvalitet på behandlingen vi gir. Derfor er det viktig å finne ut hva dette konkret er, og det må også publikum få vite, sier Engstrand.

Også tallene for 2010 viste at Sørlandet sykehus hadde høyere dødelighet 30 dager etter innleggelse enn landsgjennomsnittet.

– Det er samme tendens, så det ser ikke ut til at det er noen bedring. Derfor er det viktig at vi tar tak i det.