Dårlig vedlikehold bekymrer Kystverket

Kystverket er bekymret for manglende vedlikehold av fyrstasjonene langs kysten. I dag besøkte Kystverket Lista fyr i Vest-Agder for å ta en titt på forholdene.

Det er 114 fyrstasjoner langs kysten og 68 av disse er fredet.

Kystverket er bekymret for forfallet på fyrtårnene og bygningsmassen flere steder.

Langs sørlandskysten er det 19 fyrstasjoner og i dag besøkte Kystverket Lista fyr.

Lista fyr rehabiliteres

Belinda Pedersen

Senioringeniør Belinda Pedersen i Kystverket.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Kystverket har satt i gang et rehabiliteringsarbeid ved Lista fyr.

– Selve steintårnet på fyret er problemet og fuktigheten har bygget seg opp gjennom mange år. Men tilstanden på lyktehuset, hvor vi har navigasjonsinstallasjonene, er bra.

Det sier senioringeniør Belinda Pedersen i havn- og farvannsavdelingen i Kystverket.

Hun sier flere steinbygg på andre fyrstasjoner i landet har de samme problemene og utfordringene som man finner ved fyrstasjonen på Lista.

– Vi har påtruffet det samme problemet på flere typer steinbygg som er bygget av granittstein. Der har vi fuktproblemer, sier hun.

– Fyrene er viktige

Hilde Andresen

Fungerende regiondirektør for Kystverket sørøst Hilde Andresen.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Fungerende regiondirektør for Kystverket sørøst Hilde Andresen sier fyrene er viktige i dag, selv om de ikke er like livsviktige for skipstrafikken som de var før.

– En skulle kanskje tro at fyrene spiller en vesentlig mindre rolle i dag, men vi hadde en brukerundersøkelse for et par år siden som viste at brukerne fremdeles har behov for fyrene. Men det er klart at fyrene ikke har det samme livsviktige behovet som før, men de er viktige kulturminner, sier Andresen.

En ekstern konsulent har nå utredet mugg- og fuktproblematikken ved Lista fyr.

– Vi starter nå et pilotprosjekt for å se nærmere på hvilke metoder vi kan bruke for å gjøre noe med dette. Lista fyr er et fredet fyr og man må ta antikvariske hensyn. Men vi må gjøre noe med årsaken til problemene og ikke bare behandle symptomene, sier hun.

Kystverket håper at hele fyrtårnet kan bli rehabilitert i løpet av neste år.

Kostbart vedlikehold

Mange fyrstasjoner i landet sliter med et stort etterslep i forhold til nødvendig vedlikehold.

Kystverket har gjort undersøkelser og beregninger av hvor mye det vil koste å rehabilitere alle fyrstasjonene.

– Vi hadde en systematisk gjennomgang av tilstanden ved alle fyrene i hele landet både i 2010 og 2014. Og i 2014 stipulerte vi vedlikeholdsbehovet til å være 400 millioner kroner, sier Andresen.

– Kystverket har ikke øremerkede penger til å drive med vedlikehold av fyr. Er det et problem?

– Vi har ikke penger øremerket spesielt for fyr, men vi har vedlikeholdsmidler. Navigasjonsinstallasjonene må prioriteres for sjøsikkerheten er Kystverkets fremste oppgave. Men vi gjør også ganske mye for å ivareta kulturminnene. Og vedlikeholdsetterslepet har vi begynt å få lukket, avslutter Andresen.

Kystverket har beregnet at det vil koste 400 millioner kroner å gjøre nødvendig vedlikehold på fyrstasjoner her i landet. Verdifulle kulturminner langs kysten står i fare for å bli ødelagt.