Normal

Dårlig rettssikkerhet

Flere kommuner i Aust-Agder mangler systemer for å sikre elevers rettigheter.

klasserom
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Det kommer frem i en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Aust-Agder.

Undersøkelsen omfattet Arendal, Birkenes, Froland, Iveland og Bykle, samt Aust-Agder fylkeskommune.

Flest avvik ble funnet i Arendal kommune.

Utdanningsdiretøren hos Fylkesmannen i Aust-Agder, Karen Junker, er bekymret over det som kommer frem i tilsynsrapporten.

Får ikke det man har rett på

- I en del kommuner er slike systemer mangelfulle, eller ikke eksisterende. I verste fall kan dette bety at elever ikke får de tilbud de har rett på. Det kan være tilpasset opplæring som alle har rett på, eller spesialundervisning for de som har rett på det, sier Junker. 

Det er klart at dette er veldig alvorlig. Det er brudd på lover og regler og betyr at rettssikkerheten til den enkelte elev, ikke blir godt nok ivaretatt.

Karen Junker, Utdanningsdiretør hos Fylkesmannen i Aust-Agder

Alvorlig

Ifølge opplæringsloven skal alle elever få muligheten til tilpasset opplæring, slik at hver elev kan få et tilfredsstillende utbytte av undervisningen. I tillegg har de elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av undervisningen, krav på spesialundervisning. Problemet er at kommunen mangler et system for å fange opp om skolene bryter disse lovene.  

- Det er klart at dette er veldig alvorlig. Dette er brudd på lover og regler og betyr at rettssikkerheten til den enkelte elev, ikke blir godt nok ivaretatt, sier Junker. 

Ikke overrasket

Også utdanningsforbundet ser svært alvorlig på resultatene avdekket i tilsynsrapporten. Men ifølge hovedtilitsvalgt i Utdanningsforbundet i Arendal, Kåre Mortveit, kom de nedslående opplysningene ikke overraskende på dem.

- Vi har gjennom en årrekke sett på kuttene som har vært i skolene i Arendal og advart både politikere og administrasjon om at dette kommer til å gå utover de svakeste, sier Mortveit.

Vi tar problemet alvorlig og jobber allerede med å få opp et system som skal fange opp avvik og mangler på den enkelte skole. 

Kommuneleder Øystein Sangvik i Arendal

Jobber med å rette opp

Flest avvik ble altså funnet i Arendal kommune. Kommune er allerede i gang med å rette opp de manglene som ble avdekket i tilsynsrapporten fra Fylkesmannen. Kommuneleder i Arendal, Øystein Sangvik, sier de tar resultatene alvorlig, og at de nå jobber for å utbedre de feil som ble påpekt.

- Vi går nå grundig gjennom rapporten, og ser på hvilke systemer vi har for opplæring og hvilke systemer vi har for kvalitetssikring av vedtak knyttet til enkeltelever. Vi jobber også med å få opp et system som skal fange opp avvik og mangler på den enkelte skole, sier Sangvik.