Dårlig helseberedskap: – Vi må øve mer

Beredskapsplaner støver ned og går ut på dato. Det viser et tilsyn Fylkesmannen i Aust-Agder har gjort i fire kommuner

Camilla M. Grantham

Camilla M. Grantham leder beredskapsarbeidet i Tvedestrand kommune.

Foto: Tvedestrand kommune

Det er ikke sett spesielt på terror eller kriminalitet, men hendelser som rammer mange mennesker.

Det er tatt utgangspunkt i smitte. Alt fra omgangssyke til hjernehinnebetennelse i en barnehage eller et sykehjem.

Tilsynet gjelder ikke spesielt terror eller kriminalitet, som omfattes delvis av andre planer.

– Men dette henger sammen, fordi ekstra alvorlige og akutte hendelser, også blir helseberedskap til slutt, sier revisjonsleder Hallvard Kile.

Kommunane er ulike, men det var avvik i planane hos alle fire. Ingen av planane var oppdaterte i takt med endringar i kommunen.

Fylkesmannen i Aust-Agder

Utdaterte lister

Det er kommunene Evje og Hornnes, Vegårshei, Tvedestrand og Bykle som er satt under lupen. Fylkesmannen finner et klart fellestrekk i utdaterte, viktige lister.

– Planene er ikke operative, og dermed er de heller ikke et godt verktøy for å håndtere kriser, sier Kile.

Han minner om hvor viktig det er å vite hvem man skal ha tak, og hvor vedkommende er å få tak i når krisen er der:

– Det trengs tiltakskort der det står hva den enkelte ansatte skal gjøre, og det ser vi at er mangelfullt.

Det er et krav til at slike planene skal oppdateres jevnlig. Som for eksempel tilkallingslister av personell.

– Noen slutter og noen begynner. Noen endrer telefonnummer og adresse. Det kan også være at skoler legges ned og nye bygges. Det kan være henvisninger til gamle instanser, påpeker Kile og understreker:

– De fleste kriser kommer som lyn fra klar himmel. Det at planverket kunne ha vært bedre bekymrer oss fordi de skal klare å håndtere en krise i kommunen.

Må bli bedre

Utdaterte lister er et problem i blant annet i Tvedestrand, og det forklares med manglende ressurser.

– Vi trengte flere ressurser for å holde planene oppdatert, sier kommunikasjons- og beredskapsrådgiver Camilla M. Grantham som ble ansatt nettopp på grunn av dette.

– Kommunen tar resultatet av tilsynet på alvor. Det er ingen tvil om det. Vi er veldig klar over at her trengs det en ekstra innsats, sier Grantham.

Kommunen har både kriseledelse og planverk, som de nå skal jobbe mer med.

– Og øve mer på i framtiden. Vi kan – som alle andre kommuner – bli bedre på beredskap, konstaterer Grantham.

Tilsynet fra Fylkesmannen gjelder spesielt en tenkt pandemi, og hva slags beredskap kommunene har i beredskap for å håndtere slikt.

– Vi ser at de planene ikke alltid henger så godt sammen, sier revisjonsleder Kile.

Fylkesmannen varsler tilsyn mot flere kommuner.

Det er mange oppgåver som skal løysast i kvardagen, og det er lett å tenkje at krisa rammar ikkje her.

Fylkesmannen i Aust-Agder