Dårlig behandling

Folk med psykiske problemer får for dårlig behandling.

Psykiske lidelser
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Flere agderkommuner gir folk med psykiske problemer for dårlig behandling.

 

Tvedestrand kommune er en av verstingene, og klarer ikke å oppfylle Helsetjenesteloven.

Tvedestrand klarer ikke å gi alle voksne med langvarige og sammensatte psykiske lidelser en individuell behandlingsplan.

Omsorgssjef i Tvedestrand, Torill Skår, skylder på ressursmangel.

- Innbyggerne har fått rettigheter som kommunen ikke har fått ressurser til å løse. 

- Man har lovfestet en rettighet om individuell plan og så har kommunene selv måttet ordne dette innenfor de ressursene vi har, sier Skår.

Trygghet

Hensikten med en individuell plan er å gi større trygghet og forutsigbarhet for de som går igjennom en lang og sammensatt behandling for psykiske plager. 

Planen skal avklare ansvarsforhold og sikre koordinering og utforming av de tiltak og tjenester den enkelte trenger.

Denne tjenesten er lovfestet. Men mange psykiatriske pasienter i Tvedestrand venter på en slik plan, uten å få det.

Frist til 1. desember

Fylkeslege i Aust Agder, Anne-Sofie Syvertsen, var selv med på tilsynet av Tvedestrand. Hun kunne ikke se at det var ressursmangel i kommunen.

- Jeg kan ikke se at kommunen hadde en ressursmangel. 

- De hadde mangel på koordinatorer på det tidspunkt da tilsynet ble gjennomført, men at det kan tilskrives en ressursmangel i seg selv har jeg vanskelig for å se. 

- Utfordringen for kommunen er å ha et styringssystem som sikrer oppnevnelse av disse fagpersonene, sier Syvertsen.

Til nå har det tatt opp til ett år før psykiatriske pasienter i Tvedestrand har fått en individuell plan.

- Tilsynet skjedde på vårparten og kommunen har nå frist innen 1. desember til å ordne opp, sier Syvertsen.  

- Dette jobber vi nå med å løse. Det har tatt for lang tid og igjen så handler det om ressurser, sier Skår.

Problemer flere steder

Statens Helsetilsyn har utarbeidet rapporter i fire kommuner i Vest-Agder: Kristiansand, Kvinesdal, Lyngdal og Marnardal.

Og tre i Aust-Agder: Arendal, Tvedestrand og Grimstad.

 

 

Av de sju kontrollerte kommunene er det bare Marnardal som ikke har fått avvik eller merknader.