50.000 i fjor: – Antallet containere vil øke fremover

Kristiansand Havn satte containerrekord i fjor. Hele 50.000 containere (20 fot lang) med varer og råstoff har gått inn og ut av havna i løpet av fjoråret. Og havnedirektør Halvard Aglen tror antallet containere bare vil øke i årene fremover.

Containerhavna i Kristiansand

Container-trafikken på Kristiansand Havn er økende.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Kristiansand Havn er en av de største og viktigste havnene i Norge og er blant de havnene her i landet som vokser mest.

Veksten er spesielt stor innen containertrafikk, stykkgods og cruisetrafikk.

I 2013 ble det notert ny rekord i antall containere i havna med nesten 50.000 containere basert på størrelsen og volumet til en 20 fot stor container (6,1 meter lang og 2,4 meter bred).

Halvard Aglen

Havnedirektør Halvard Aglen tror containertrafikken i Kristiansand bare vil øke i tiden som kommer.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Dagens containere kommer i forskjellige størrelser, og i praksis vil det si at rundt 35.000 containere i ulike størrelser har gått inn og ut av havna i løpet av 2013.

Omregnet til standardisert containerstørrelse (TEU) utgjør disse totalt 50.000 containere fulle med varer av ulikt slag.

Havnedirektør Halvard Aglen er meget godt fornøyd med utviklingen.

– Dette er veldig positivt og det er uttrykk for et næringsliv som fungerer. Og 50.000 er et stort tall for oss, og i prosent er det 10 prosent vekst. Og hvis vi ser enda ett år tilbake så vokste vi også 10 prosent da. Så det er opplagt at vi er inne i en god periode nå, sier Aglen.

Vil øke fremover

Havnedirektøren sier til NRK at han er ganske sikker på at antallet containere vil øke ytterligere i årene fremover.

Containerskipene vil komme hyppigere til Kristiansand og har stadig mer last om bord, ifølge Aglen.

– Jeg er ganske sikker på at antallet containere kommer til å øke, og vi forbereder oss på det. I fjor fikk vi et vedtak i bystyret i Kristiansand som bestemte at vi skal starte arbeidet med en ny havneplan. Det arbeidet er vi nå godt i gang med. Og når vi er ferdig med det og konkluderer, så har vi klart å finne ut hva vi skal dimensjonere for i fremtiden. Og da er det rimelig å anta at havna kommer til å bli preget av store omstruktureringer hvor containerhavna sannsynligvis havner utenfor byen i Vige/Kongsgård-området, sier Aglen.

Havnedirektøren sier at dagens havneområde vil fungere godt i mange år fremover selv om antallet containere skulle øke vesentlig.

– Vi har god kapasitet og vi er ikke i noen kritisk fase i forhold til arealene som er på containerhavna i dag, sier Aglen.

Containerhavna Kristiansand

Det går mange containere ut og inn av havna daglig.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Den nye havneplanen skal foreligge i løpet av 2015, og Aglen sier han foreløpig ikke kan si noe om når containerhavna vil bli flyttet fra dagens havneområde og til et nytt område ved Vige/Kongsgård.

Omløpshastigheten er viktig

Med så mange containere inn og ut av dagens havneområde er det viktig at alt fungerer optimalt, ifølge Aglen.

– Et havneareal er et område for samarbeid og samvirke. Og her er det flere aktører som gjør veldig mye riktig. Det som er viktig er at man får i land containerne, men så er det også helt avgjørende at man får de fort ut fra kaikant. Så her er det omløpshastighet alt dreier seg om.

– Hva skjer hvis systemet skjærer seg med så vidt mange containere som 50.000?

– Nei, det har vi ikke helt tørt å tenke så veldig mye på. Vi jobber mye med å få de unna. Men skulle det problemet oppstå, så er det først og fremst næringslivet som ville fått et problem og merket dette ganske kjapt, sier han.

– Kristiansand havn er en stor havn. Hvor vil du plassere havna inn i det norske havnekartet?

– Kristiansand havn er en havn som har stor betydning nasjonalt. Vi er den havnen som ligger nærmest EU med kort vei over til Hirtshals. Og det preger oss daglig. Danskeferja er viktig for oss. Den tar inn like mye gods på trailere som containerhavna gjør i løpet av ett år. Og betydningen av det er svært stor, og da også i en nasjonal sammenheng. Vi har både ferje, containeraktivitet, cruise, stykkgods og bulk. Så det er bredden i havna som gjør den til en viktig nasjonal aktør, sier Aglen.

– Hvordan jobber dere for å øke aktiviteten ytterligere?

– Vi jobber først og fremst for at vi skal være et virkemiddel for næringslivet. Det er næringslivet som er driveren i dette. Vi tilpasser havna fortløpende etter hva som er behovet i regionen. Det fokuset er helt avgjørende for oss. En havn alene er ikke noe interessant, men en havn i samspill med næringslivet er dynamikk, trøkk og utvikling, avslutter Aglen.

Også vekst i cruisetrafikken

Guidetog med cruiseturister

Guidetogene tar med cruisepassasjerer på sightseeing i Kristiansand.

Foto: Leif Dalen / NRK

Cruiseturismen er en bransje i sterk vekst og Kristiansand ligger strategisk plassert som porten til Østersjøen, ifølge Aglen.

Han sier tilbakemeldingene fra cruisepassasjerene som har vært i Kristiansand er positiv.

Dette er hovedårsaken til at rederiene stadig oftere kommer tilbake.

I 2013 var 59 cruiseskip innom Kristiansand.

– Antallet er tredoblet på tre år, og veksten fortsetter. I 2014 vil vi få all time high. Det er nå forhåndsmeldt 80 anløp i 2014, og det er en økning på 35 prosent. Det langsiktige målet for Kristiansand Havn er minst 150 anløp i 2025, sier Aglen.

Cruiseskip-passasjerer

Cruisepassasjerene synes den utstoppede elgen på kaia er et flott syn.

Foto: Øivind Eskedal / NNRK