Hun blir ny rådmann i storkommunen Kristiansand

Camilla Dunsæd blir ny rådmann i den nye storkommunen Kristiansand. Songdalen, Søgne og Kristiansand blir slått sammen til en stor kommune fra 2020.

Camilla Dunsæd

Camilla Dunsæd blir ny rådmann i Nye Kristiansand fra 2020.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Camilla Dunsæd er i dag rådmann i Kvinesdal kommune og styreleder i Sørlandet sykehus, og hun blir nå prosjektleder for den nye storkommunen Kristiansand og deretter rådmann fra 2020.

Hun er innstilt til stillingen og har takket ja til jobben, dersom fellesnemnda i de tre kommunene ansetter henne etter innstillingen fra ansettelsesutvalget.

Det var 18 søkere til stillingen.

Når Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner blir sammenslått i 2020, blir hun rådmann i den nye storkommunen med 110.000 innbyggere og 8500 kommuneansatte.

– Dette blir en stor oppgave og den er jeg klar til å ta fatt på. Det blir veldig, veldig spennende å være med å bygge Nye Kristiansand. Jeg kjenner kommunesektoren godt og ønsker å være med å bidra til at kommunesektoren blir en viktig brikke i fremtidens Norge. Og jeg ønsker å bygge en ny kommune til beste for innbyggerne, sier Dunsæd til NRK.

– Den beste kandidaten

Pressekonferanse Kristiansand om ny rådmann

Nyheten om ny rådmann i den sammenslåtte storkommunen Kristiansand ble presentert på en pressekonferanse i ettermiddag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Nyhetene ble presentert på en pressekonferanse i dag med de tre ordførerne fra Søgne, Songdalen og Kristiansand.

For første gang har man fått en kvinne som rådmann i disse tre kommunene, men det var ikke avgjørende, sier ordfører i Søgne, Astrid Hilde (Ap).

– Det ble en kvinne, men jeg vil understreke at vi har valgt den beste kandidaten uavhengig av kjønn. Men det var på tide at disse tre kommunene fikk sin første kvinnelige rådmann, sier hun.

Astrid Hilde er også imponert over hvordan Camilla Dunsæd har taklet sykehus-tumultene som styreleder i Sørlandet sykehus, og mener hun er godt rustet til å lede den nye storkommunen.

– En krevende jobb

Johnny Greibesland

Ordfører i Songdalen Johnny Greibesland (Sp).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører i Songdalen kommune, Johnny Greibesland (Sp), er også meget godt fornøyd med valget av ny rådmann i den sammenslåtte kommunen.

– Hun skal nå lede prosessen med å sy sammen de tre kommunene, og det er en kjempekrevende jobb, både i forhold til å smelte sammen tre ulike kulturer, men også å sette sammen den nye ledergruppa og få alle til å jobbe sammen mot et felles mål og skape en ny stor, flott kommune, sier Greibesland til NRK.

Han tror at Dunsæds erfaring som styreleder i Sørlandet sykehus vil komme godt med i arbeidet fremover.

– Jeg vil tro at det er en erfaring hun vil ta med seg når hun skal inn i denne nye jobben, sier Greibesland.

– Hun er best

De tre kommunene velger nå en ny rådmann som ikke har tilknytning til de tre kommunene fra før av, og som kan starte med helt blanke ark.

Men dette har ikke vært avgjørende i ansettelsesprosessen, sier ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H).

– Det har vært et moment i diskusjonen, men det har ikke vært avgjørende. Vi har innstilt Camilla Dunsæd fordi et enstemmig innstillingsutvalg mener at hun er best. Hun har gode menneskelige egenskaper, bred erfaring fra kommunesektoren, gode synspunkter på kommunesektorens utfordringer fremover, erfaring fra en stor organisasjon som sykehuset, og en lang rekke nasjonale verv, sier Furre.

Han sier hun vil være meget nyttig for den nye storkommunen fremover.

– Hun vil bekle denne stillingen på en svært god måte og klare å markere Kristiansand i nasjonal og regional sammenheng, samtidig som hun sørger for gode interne prosesser, sier Furre.