Normal

Bykle Mat legger ned

Styret mener selskapet burde hatt helårsprodukter for å få en sunn økonomi.

Fenalår
Foto: Aron Mat

Selskapet Bykle Mat AS som satset på å bearbeide og selge kvalitetslam fra fjellbeite i Bykleheiene, blir avviklet etter bare én sesong.

Dagleg leder Tor Hallvard Mosdøl sier til avisa Setesdølen at styret har avgjort at inntektene blir for små.

Selskapet omsetter i hovedsak spekemat i de to månedene før jul, og styret mener selskapet burde hatt helårsprodukter for å få en sunn økonomi.