Også Bykle må stramme inn

Bunnsolide Bykle kommune må sette bremsene på og kutte i velferdsgodene til befolkningen.

Tallak Hodne
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Budsjett-kutt har nærmest vært et fremmedord i Bykle. Kommunen er en av Norges rikeste og har stelt godt med innbyggerne. Knapt noe mangler. Og tilskuddsordningene er mange.

Men nå øker ikke kommunenes inntektene lenger - og rådmann Tallak Hoslemo presenterte noe så sjeldent som et budsjett med flere kutt-forslag.

Strammer inn på sjeldne goder

Bykle tilbyr blant annet gratis i barnhage og SFO, men neste år må foreldre åpne lommeboka.

– Den ordningen skal vare ut 2011, men nå foreslår vi at det blir betaling i feriemåneden juli, sier rådmannen.

Alle innbyggerne i Bykle får støtte til å kjøpe årskort i skianlegget på Hovden.

- Vi foreslår at vi viderefører støtteordningen til barn og ungdom, men at ordningen med tilskudd til voksne faller bort.

Bykle gir elever i videregående skoler et stipend på 17.000 kroner. Rådmann Tallak Hoslemo forslår reduksjon på 20 prosent. Det vil si at stipendet blir på cirka 14.000 kroner.

Sju millioner mindre

Tallak Hoslemo i modten flankert av Kai Jeiskelid og Olav Mandt (tv.v.)

Tallak Hoslemo har gitt ordfører Kai Jeiskelid et strammere budsjett.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Til sammen er det kun snakk om kuttforsalg på 7 millioner kroner. Bykles tilbud til innbyggerne blir derfor blir fortsatt blant de beste i landet. Men også byklarne må lære seg ordet budsjettkutt.

– Inntektene har flatet ut og kostnadene har hatt en jevn stigning. Derfor må vi gjøre dette grepet for å sikre et forsvarlig handlingdrom videre, sier rådmannen.

Ordfører Kay Jeiskelid har fått kuttlista, men er ikke sikker på at rådmannen får gjennomslag for sitt budsjettforslag.

– Det er nok en del av forslag som det er ikke sikkert politikerne er enige med rådmannen i - og det kan bli enighet om andre kutt enn disse.

– Det er en god del kuttforslag vi må se på . Spørsmålet er om noen av kuttene kan bli tatt langsiktig - mens andre må tas straks, sier Jeiskelid.