Bykle brøt loven

Bykle kommune brøt loven i en byggesak. Det mener klagenemda for offentlige anskaffelser.

Ordfører i Bykle, Kay Jeiskelid

Bykle kommune med ordfører Kay Jeiskelid i spissen har brutt loven om offentlige anskaffelser.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Bykle kommune skal ha endret et konkret anbudsgrunnlag etter at fristen for å levere inn anbud hadde gått ut, skriver Setesdølen.

Det er klagenemnda for offentlege anskaffelser som har trukket denne konklusjonen.

Kommunen gav et anleggsoppdrag til firmaet Hovden Hytteservice As tidligere i år, men konkurrenten Nomeland Anlegg AS klaget saken inn til nemda, fordi de mente kommunen hadde brutt loven om offentlige anskaffelser.

Vil erklære ordføreren inhabil

I Bykle kommunestyre i går kveld ble det også lagt frem brev fra Maskinentreprenørenes Forbund, som kritiserer anbudsprosessene i kommunen.

Forbundet mener at både ordfører Kay Jeiskelid og varaordfører Anne Senum prinsippielt bør erklærest inhabile i saker som dreier seg om konkurranse mellom lokale entreprenørfirma.

I følge Setesdølen kan det leses ut fra brevet at flere av entrepenørfirmaene føler på en viss forskjellsbehandling.

- Det føles plagsomt hvis det ikke er mulig å ha ordinære vennskap i et lite bygdesamfunn uten at man skal bli stemplet som ihabil i en sak, sier varaordføreren til avisen.