Bykle

”Bykle er best på alt”, het det i en avisoverskrift forleden. En undersøkelse viste at Bykle er blant de kommunene som bruker mest per innbygger ”fra vugge til grav”.

Det spares ikke når det gjelder barnehager, skoler og eldreomsorg.

I 21 år har Kay Jeiskelid svingt ordførerklubba i Bykle. Ingen andre av dagens ordførere i Agder har styrt så lenge. Han har stilt for Arbeiderpartiet, vært uavhengig og nå representerer Jeiskelid Høyre.

Pendlingen mellom partiene til tross, han er hele tiden blitt gjenvalgt. Og det vil være en sensasjon hvis han blir kastet ut av ordfører-stolen etter høstens valg.

20 år med Bygdeliste

Anne Ellen Senum fra Bygdelista, som i år har 20-årsjubileum, er varaordfører. Også denne gangen stiller hun på toppen av lista. Trygve Gjerden, tidligere varaordfører fra samme parti, er tilbake, nå som nr. to for Bygdelista. Det ble spekulert på om han ville utfordre Senum, men han ble altså nominert på andreplassen.

Fremskrittspartiet stiller nå for første gang liste i Bykle, med Nina Skiftenes som førstekandidat.

Valgkampen

Den bunnsolide økonomien gjør at Bykle kan tilfredsstille de flestes ønsker. Dette fører også til at det er enighet om de fleste saker i kommunen.

Men i denne perioden har bl.a. Bygdelista markert seg som motstander av at kommunen skulle ekspropriere, tvangskjøpe, grunn til utvidelsen av skisenteret mot Breive. Denne striden er nå avgjort. Kommunen kjøper grunnen og leier ut til skisenteret. Det blir likevel spennende å se velgernes dom over det kontroversielle kjøpet.

Fritidskommune

Både politikerne og administrasjonen har sin fulle hyre med å ta unna de omfattende hytteplanene på Hovden og i midtregionen. Det er krevende for en så liten kommune å passe på at utbyggerne ikke får overtaket når planene skal behandles i høyt tempo.

Politikerne i Bykle er godt fornøyd med ekspansjonen i fritidssektoren. Men samtidig er det et sterkt ønske å balansere dette med annen næringsvirksomhet, for eksempel lettere industri. Politikerne vil i valgkampen bli utfordret på hvordan de vil klare dette.