Byggesaker hoper seg opp

Mange kommuner på Sørlandet finner ikke byggesaksbehandlere.

Svein Harberg

Ordfører Svein Harberg må lete etter byggesakbehandlere

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I mange kommuner på Sørlandet hoper byggesakene seg opp.

Grunnen er at kommunene ikke finner nok folk til stillingene i byggesaksavdelingene.

Ordfører Svein Harberg i Grimstad sier kommunen må lete lenge etter kvalifiserte søkere, i en periode der mange skifter jobb og det er stor konkurranse om arbeidskraften.