Bygger nytt for 765 mill kr

Styret i Helse Sør-Øst godkjente i dag planer om nybygg for psykiatrisk helsevern i Kristiansand. Prosjekteringen av nybygget til 765 millioner kroner kan nå kan ta til. Arbeidet med å bedre forholdene for psykisk syke har pågått i fire og et halvt år.