Byggeboom i Arendal

Arendal opplever en stor utbygging av nye leiligheter. Bare i tre prosjekter nær sentrum bygges det over 150 nye leiligheter, og flesteparten er allerede solgt. Arendal kommune ser gjerne at det bygges enda mer.

Arendal opplever en stor utbygging av nye leiligheter. Bare i tre prosjekter nær sentrum bygges det over 150 nye leiligheter, og flesteparten er allerede solgt. Arendal kommune ser gjerne at det kommer enda flere leiligheter.