Bygdeliste for Evje og Hornnes

Misnøye med legevaktordningen i Evje og Hornnes gjør at kommunen kan få egen bygdeliste til høstens valg.

Valgurne
Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix

I Evje og Hornnes er det krefter i gang for å få egen bygdeliste til høstens kommunevalg.

Årsaken er at det er stor misnøye i kommunen med at legevaktordningen ble fjernet.

- Samtidig er det et behov for en uavhengig liste, sier initiativtaker Odd Helge Liestøl.

- Det er mange som ikke vil bli partipolitisk styrt. Det er en liten kommune og mange vil ikke ha tilhørighet til et parti, men ønsker ei bygdeliste. 

Legevaktordningen

Det er ikke lenge siden legevaktordningen i evje og Hornnes ble avskaffet og flyttet til Kristiansand. Dette avstedkom store protester i kommunen.

- 1400 personer skrev under på lista for en bedre legevaktordning. Dette er halvparten av de stemmeberettigede i kommunen. Likevel vedtok kommunestyret at den skulle avvikles, sier Liestøl og presiserer at det ikke bare er legevaktsaken som har fått han til å ta initiativet til lista.

- Det er selvfølgelig også andre saker, men foreløpig har vi ikke noe program og heller ikke klarlagt hvem som skal stå på lista, sier Liestøl.

Underskrifter

Valgloven krever at to prosent av stemmeberettigede i kommunen må skrive under for at lista skal bli godkjent. For Evje og Hornnes del blir det mellom 60 og 70 personer. 

- Det tror jeg ikke blir noe problem. Vi har allerede fått mange henvendelser etter at vi la ut en liten notis om lista på nettstedet www.moisund.com. Det er både fra folk som vil vite mer og fra folk som vil stå på lista, sier Odd Helge Liestøl.