Byes minnepris tildelt Galtung

Johan Galtung takket for Erik Byes minnepris med å sammenligne norske snikskyttere i Afghanistan med drapsmannen på Utøya.

Johan Galtung mottar Erik Byes minnepris 2011

Anne Eriksdatter Bye delte ut minneprisen til Erik Byes nære venn Johan Galtung.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Johan Galtung

Johan galtung lever sitt liv og utfører sitt arbeid stort sett utenfor Norges grenser, refset i dag hjemlandets politikk i blant annet Afghanistan.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Den snart 81 år gamle professoren og fredsforskeren var en nær venn av Erik Bye, og benyttet dagens pristildeling til å refse norsk utenrikspolitikk.

– Norge er i den veldig vanskelige rolle ved på den ene side å være offer og på den andre side være gjerningsmann. At norske snikskyttere med koldt blod dreper det de kaller Taliban – akkurat som en annen person med koldt blod drepte AUFere, og var like ved å drepe mitt eget barnebarn som lå bak en stein da han var på fremsiden og skjøt hennes venner og venninner, sa Galtung,

Galtung håper Norge kan lære av tragedien.

– Hvis Norge kunne si at vi har lært noe om vold. Vi går over fra vold til megling i Afghanistan – da vil vi være på riktig vei. Den sjansen bør vi gripe. Vi bør lære av det som har skjedd og også rette søkelyset mot oss selv.

Takknemlig og beæret

Galtung får Erik Byes minnepris for sitt stadige arbeid motstrøms, understreket at han var oppriktig beæret over å få prisen til en mann han hadde hatt et så nært personlig forhold til.

– Jeg var veldig glad i ham. Jeg så på han som en sannhetssøker, en kunstner som hadde veldig mange måter å formidle sitt budskap på. Jeg er dypt beæret, sa Galtung.

Minneprisen deles ut av Christianssands Protestfestival, som har som hovedmål å protestere mot likegyldighet og avmakt. Minneprisen deles ut til en person som over lengre periode har vist et uredd og brennende engasjement for å påvirke samfunnsutviklingen i positiv retning, nasjonalt eller internasjonalt.

Galtung fikk ifølge festivalen prisen for å ha gått imot strømmen og moteriktige standpunkter og for kompromissløst å kjempe for rettferdighet, fred og menneskeverd.

I fjor gikk prisen til Erik Damman , mens Mads Gilbert var prisvinner i 2009.