Bussjåfør lei av køer: – La lysene blinke gult

– Rushtidstrafikken i Kristiansand sentrum går tregt. Lyskryssene er ikke synkronisert, og verst blir konsekvensene på Lund torg og Lundsbroa.

Kø Lundsbroa

Dårlig synkroniserte lyskryss på Lund torg og ved Lundsbroa fører til lange bilkøer.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Per Finn Bjørnhom

Per Finn Bjørnhom er verneombud i Nettbuss Region Sør.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK
Bilkø, Lundsbroa

Bilkø på Lundsbroa.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Verneombud Per Finn Bjørnhom i Nettbuss Region Sør sier at trafikken flyter bedre når lysene er ute av drift på Lund torg, i Vestre Strandgate og i Festningsgata.

– Slik lyskryssene fungerer i dag, skapes det flaskehalser, sier bussjåføren.

Bjørnhom mener løsningen er enkel.

– De kan slå av lysene og se hva som skjer da! – Bryter samfunnet sammen? – Eller kommer vi lettere fram, spør Bjørnhom.

– Må tenke på dem som ikke er så tøffe

Jan Øyvind Pedersen

Ingeniør Jan Øyvind Pedersen på Lund torg – et av de vanskeligste kryssene å regulere.

Foto: Kjell Pedersen / NRK
Biltrafikk på Lundsbrua i Kristiansand

Kø i lyskryss.

Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

Ingeniør Jan Øyvind Pedersen i Statens vegvesen Region Sør sier det ikke er så enkelt.

– De som er tøffe i trafikken synes det er greit når det blinker gult. Men i perioder hvor lysene har vært ute av drift, har vi fått mange henvendelser fra folk som føler seg utrygge. De fleste myke trafikanter ønsker at trafikklysene skal være i drift.

I mai lovet Statens vegvesen og Agder kollektivtrafikk at lyskryssene skulle få bedre flyt i morgen- og ettermiddagsrushet. Lyskryssene i Kristiansand sentrum programmeres etter bussens sanntidssystem. Bussen skal prioriteres. Men datasamarbeidet mellom bussene og lyskryssene har ikke fungert godt nok.

Tredjeparts eksperter

Nå skal en tredjepart inn for å analysere trafikkbildet.

– Det er en utfordring når bussene skal gis prioritet på Lund torg, sier Pedersen.

– Bussen sender melding til lyssystemet om når den forventer å være i krysset. Poenget er at lyset skal være grønt når bussen kommer. Problemet er hvis bussen ikke kommer, og de andre trafikantene blir stående lenge på rødt lys.

Nå håper Pedersen at ekspertene finner ut hva som er galt. Forhåpentligvis foreligger en løsning i midten av november.

Kø i Kristiansand

Østerveien / Lundsbroa – mellom Lund torg og Elvegata.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK