Bussjåfør frikjent for smugling

En bussjåfør fra Tvedestrand ble frifunnet for smugling, etter at tollerne fant nesten halvannet tonn kjøtt og andre matvarer, som ingen av passasjerene om bord ville vedkjenne seg.

Deler av beslaget

Deler av beslaget som tollerne gjorde da de undersøkte bussen i mai 2016. Flere pappesker med kjøtt og annen mat som ingen passasjerer ville vedkjenne seg.

Foto: Tollregion Øst Norge

– Saken har vært en påkjenning, sier mannen, som har sluttet i den gamle jobben, fordi han ikke vil ta på seg flere sjåføroppdrag knyttet til svenskehandel.

– Jeg vil ikke risikere å havne i samme situasjon igjen. Hva hvis en av passasjerene for eksempel fraktet narkotika, spør mannen, som nå kjører lokalt i Tvedestrands-regionen.

Aktor ville frifinne

Det var i mai 2016 at den erfarne bussjåføren ble stanset på grønt i tollen på Svinesund i Halden.

Det var rundt tjue passasjerer om bord, og etter at alle hadde tatt sitt reisegods fra bussen, lå det igjen flere forseglede pappesker merket med ulike navn på arabisk og norsk, som ingen ville vedkjenne seg.

Ved nærmere undersøkelser viste det seg at det i bussen var lastet nesten halvannet tonn kjøtt av ulikt slag, og diverse matvarer som pasta, krydder og saft. Den samlede avgiftsunndragelsen for varene var 130.000 kroner.

Tollvesenet anmeldte bussjåføren for smugling, men da saken nylig var oppe i Halden tingrett – over to år etter anmeldelsen – la til og med aktor ned påstand om frifinnelse.

Hele beslaget

Totalt beslagla tollerne nesten halvannet tonn kjøtt og andre matvarer da de undersøkte bussen i mai 2016. Ingen av passasjerene ville vedkjenne seg varene, og bussjåføren fra Tvedestrand ble anmeldt for smugling. Nå er han blankt frifunnet i Halden tingrett.

Foto: Tollregion Øst Norge

– Kan ikke åpne bagasje

– Hadde han blitt dømt, ville saken fått store konsekvenser for sjåfører som frakter passasjerer over grensa, sier mannens forsvarer Hans Christian Nygaard Wang.

– Da ville i prinsippet sjåføren vært ansvarlig for hva passasjerene frakter med seg. Få sjåfører, om noen, ville tatt på seg risikoen og ansvaret for passasjerenes reisegods.

Sørlendingen har vært på flere sjåføroppdrag knyttet til svenskehandel, og informerte også passasjerene den aktuelle dagen både om kvoten på 10 kilo kjøtt og at det ikke var tillatt å ta med varer til en verdi av mer enn 3.000 kroner på en slik tur.

Da handleturen var over, reagerte sjåføren på flere pappesker av ulik størrelse og spurte flere av passasjerene om det var kjøtt i kassene, noe som ble besvart benektende.

– Han kunne ikke gjort mer. Hva passasjerene tar med seg, er deres eget ansvar. Sjåføren har ikke anledning til å sprette opp og undersøke passasjerenes bagasje, sier Nygaard Wang.

– Umulig situasjon

Advokaten får støtte av generalsekretær Trond Jensrud i Yrkestrafikkforbundet.

– Hadde sjåføren blitt dømt, ville vi frarådet alle våre medlemmer å kjøre over grensa. Dommen ville ført til at de ble ansvarlige for alt om bord i bussen. Det ville vært en helt umulig situasjon.

Han mener konsekvensen kunne blitt at bussjåførene oftere kjørte på rødt, for å være på den sikre siden – noe som ifølge den enstemmige dommen ville skapt kaos og uholdbare forhold på grensen.

En annen konsekvens, kunne vært at sjåførene satte av passasjerene og lot alle gå over grensa selv med sine varer.

Tollvesenets jurister vurderer nå dommen.