NRK Meny
Normal

Quart-sjef slipper å betale millionerstatning

Agder lagmannsrett har frifunnet tidligere festivalsjef for Quartfestivalen Arild Buli på noen av punktene han ble dømt for i tingretten, men dømmer Buli til ett års fengsel, hvorav seks måneder er ubetinget.

Arild Buli i tingretten

Lagmannsretten dømmer Buli til ett års fengsel for overtredelse av bokføringsloven. Halve straffen gjøres betinget. Buli frifinnes på to poster han ble dømt for i tingretten, noe som innebærer at han slipper å betale 1,4 millioner kroner til Skattoppkreveren.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Buli er frikjent for å ha unnlatt å melde inn artistskatt for 19 utenlandske artister.

Lagmannsretten konkluderer med at han da ikke kan dømmes til å betale erstatning. Buli slipper dermed å betale 1,4 millioner kroner til Skattoppkreveren utland, som han ble dømt til å betale i Kristiansand tingrett i oktober i fjor.

Lagmannsretten mener Buli ikke kan anses å ha opptrådt grovt uaktsomt ved å unnlate å sende melde- og oppgjørsskjema for artistene, og frifinner ham på dette punktet.

Dømt til fengsel

Lagmannsretten dømmer imidlertid Buli til ett års fengsel for overtredelse av bokføringsloven. Halve straffen gjøres betinget, det vil si at Buli må sone seks måneder bak lås og slå.

Straffeutmålingen er mildere enn den som ble gitt i tingretten, ettersom da var kun tre måneder betinget. Buli idømmes ikke saksomkostninger til det offentlige.

I forhold til ansvaret for tilstrekkelige regnskaps- og bokføringsrutiner konkluderer lagmannsretten slik:

«Overtredelsen er vesentlig sett hen til overtredelsens omfang og omsetningens størrelse. Regnskapssystemet er så uoversiktlig at muligheten for etterkontroll med virksomheten er nærmest avskåret.»

Skattefrie festivalpass til frivillige

Buli ble frifunnet for å ha unnlatt å trekke skatt av gratis festivalpass som ble gitt til frivillige. Det er trolig til glede for resten andre festivaler i Norge, ettersom en fellende dom kunne fått konsekvenser for praksisen deres.

Lagmannsretten legger til grunn for dette at da de frivillige oppholdt seg på festivalområdet var man delaktig i avviklingen, enten som vakt eller observerende:

«Under disse forutsetninger representerer ikke ukespasset en trekkpliktig naturalytelse. Det er uansett ikke ført tilstrekkelig bevis for at den eventuelle skattepliktige fordel oversteg beløpsgrensen for trekkplikt. Tiltalte blir etter dette å frifinne for tiltalens VII a.», skriver retten i dommen.